СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА

fizvosp
muzped
NN Istoria
pedagogika
fizmat
estfuck
filfuck

Вчена рада

Вчена рада Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка затверджена 29.06.2016 р., наказ № 257.

Склад членів Вченої ради

Положення про Вчену раду

Положення про Почесні звання

Регламент Вченої ради

Положення про присвоєння вчених звань

Рішення вченої ради

Наказ про ВР від 29.05.2018

Наказ про ВР від 26.03.2018

Наказ про ВР від 29.01.2018 

Наказ про ВР від 26.02.2018 

Наказ про ВР від 25.09.2017

Наказ про ВР від 26.12.2017

Наказ про ВР від 27.11.2017

Наказ про ВР від 30.10 .2017

Наказ про ВР від 29.08.2017

ПЛАН РОБОТИ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

з/п

Зміст заходу

Термінвиконання

Доповідач

Виступаючі

1.

Про підсумки роботи колективу університету у 2016-2017 навчальному році та

перспективи розвитку університету у 2017-2018 навчальному році.

29 серпня

2017 року

Лянной Ю.О.

Коваленко А.М., Устименко- Косоріч О.А.

2.

Про затвердження Плану роботи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка на 2017- 2018 навчальний рік.

Лянной Ю.О.

 

3.

Стан навчально-матеріальної бази університету по забезпеченню відповідних умов праці та навчання з дотриманням вимог охорони праці та протипожежної безпеки.

Зігунов В.М.

Лянной М.О.,

Сич І.М.

1.

Про підсумки вступної кампанії університету та пріоритетні завдання з профорієнтаційної роботи та по набору студентів у 2018 році.

25 вересня

2017 року

Хворостіна Ю.В.

Кондратюк С.М. Подрєз Ю.В.

2.

Про результати підсумкової атестації за освітніми рівнями (підсумки 2016-2017 навчального року).

Пшенична Л.В.

голови екзаменаційних комісій

1.

Основні пріоритети концепції нової української школи: зміни та завдання у 2017-2018 навчальному році.

23 жовтня

2017 року

Пшенична Л.В.

Сбруєва А.А., Чашечникова О.С.

2.

Про зарахування до аспірантури та докторантури у 2017 році.

Шейко В.І.

гаранти програм підготовки докторів філософії

1.

Про стан освітньої, наукової та соціально-виховної роботи в навчально-науковому інституті історії та філософії.

27

листопада 2017 року

Подрєз Ю.В.

заступники директора, завідувачі кафедр

2.

Про роботу комісій з перевірки стану готовності навчальних структурних підрозділів до 2017-2018 навчального року.

Пшенична Л.В.

голови комісій

1.

Урочисте засідання вченої ради з нагоди 93 річниці заснування Університету.

Вшанування кращих працівників університету.

11 грудня

2017 року

Лянной Ю.О.

проректори, директори, декани, профспілки, студентське самоврядування

1.

Спільне засідання вченої ради та конференціїтрудового колективу університету: Звіт ректора Лянного Ю.О. щодо виконання умов контракту у 2017 році.

25 грудня

2017 року

Лянной Ю.О.

Жуков В.Л., Пшенична Л.В., Устименко- Косоріч О.А., Семеног О.М., Мартиненко Д.О.

1.

Підсумки наукової діяльності університету у 2017 році та основні завдання на 2018 рік.

22 січня

2018 року

Шейко В.І.

завідувачі кафедр

2.

Звіт     про     фінансову, господарську діяльність та надання додаткових платних послуг за 2017 рік та завдання на новий період.

Король А.П., Зігунов В.М.

Гавриленко І.І.

3.

Про підсумки виконання плану роботи вченої ради університету у 2017 році та пропозиції по підвищенню ефективності її роботи.

Скиба О.О.

 

1.

Підготовка напрямів та спеціальностей до чергової та первинної акредитації.

26 лютого

2018 року

Петренко Л.В.

Касьяненко Г.Я.

2.

Про організацію навчального процесу на непедагогічних спеціальностях.

Пшенична Л.В.

гаранти освітніх програм

1.

Міжнародна освітньо-наукова діяльність                університету, стажування  професорсько- викладацького складу в закордонних науково-освітніх закладах та установах.

26 березня

2018 року

Пшенична Л.В., Шейко В.І.

Коваленко А.М., Дєнєжніков С.С.

2.

Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад університету із захисту дисертацій за 2017-2018 навчальний рік.

Сбруєва А.А., Шейко В.І.

Козлова О.Г., Скиба О.О.

1.

Виконання ліцензійних умов у частині кадрового забезпечення освітнього процесу в університеті.

23 квітня

2018 року

Лянной Ю.О.

 

2.

Стан та перспективи студентського самоврядування в університеті.

 

студентський ректор

студентські декани та директори

1.

Звіт про проведення Днів Науки в університеті.

28 травня

2018 року

Шейко В.І.

заступники керівників з наукової роботи

2.

Про стан виховної, соціальної, культурно-масової            та

спортивноїроботив університеті.

Чемерис Ю.О., Кисельов В.О.

заступники деканів, директорів з навчально- виховної роботи

1.

Про підсумки підвищення кваліфікаціїнауково-

педагогічних           працівників університет у 2016-2017 навчальному           році    та затвердження перспективного Плану на 2017-2018 навчальний рік.

20 червня

2018 року

Пшенична Л.В.

Козлова О.Г.

2.

Урочисте засідання Вченої ради з нагоди закінчення 2017-2018 н.р.

Лянной Ю.О.

керівники навчальних підрозділів

Оберіть мову

Меню