СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА

fizvosp
muzped
NN Istoria
pedagogika
fizmat
estfuck
filfuck

Про відділ

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Головною метою діяльності відділу міжнародних зв’язків є активізація міжнародної діяльності, організації набору на навчання іноземців та осіб без громадянства, слухачів, аспірантів та здобувачів, участь у реалізації спільних навчальних проектів з університетами інших країн, профорієнтаційна робота  по залученню іноземців на навчання в університеті.

Діяльність Відділу має своєю  ціллю створення мережі партнерських зв’язків з іноземними закладами освіти з питань освітніх послуг та здійснення академічних обмінів (мобільності).

До основних завдань відділу належать:

 • реалізація в Університеті державної політики, спрямованої на підвищення рівня якості професійної підготовки іноземних студентів (слухачів, аспірантів);
 • встановлення зв’язків з посольствами і консульствами іноземних держав в Україні;
 • пошук компаній-агентів з метою залучення іноземних громадян на навчання в Університеті;
 • підготовка інформації про надання освітніх послуг з метою зростання контингенту іноземних студентів в Університеті;
 • надання інформаційної підтримки іноземним громадянам з питань отримання ними запрошень на навчання в Університеті та оформлення віз, умов прийому та зарахування, визнання й апостилювання документів про освіту, а також перебування іноземців на території України;
 • координація разом з приймальною комісією питань, пов’язаних зі вступом і зарахуванням іноземних громадян на навчання в університеті за акредитованими спеціальностями;
 • прийом документів, здійснення процедури зарахування й  організація навчання  іноземних громадян на підготовчих курсах для іноземних громадян;
 • координація питань, пов’язаних з навчанням іноземних студентів на факультетах та в інститутах;
 • співпраця з органами Головного управління національної поліції
  в м. Суми, Управлінням Служби безпеки України, Державної прикордонної служби та Управління Державної міграційної служби України в Сумській області з питань діяльності Відділу;
 • співпраця з дочірнім підприємством МОН України «Український державний центр міжнародної освіти», ДП «Інформаційно-іміджевий центр»;
 • організація набору учасників програм академічних обмінів;
 • вивчення передових освітніх технологій зарубіжних країн, досвіду провідних ЗВО України в галузі підготовки іноземних студентів;
 • контроль за оформленням особових справ іноземних студентів, контрактів з іноземними студентами, документів, які супроводжують навчання та проживання іноземців в університеті;
 • контроль за своєчасною реєстрацією іноземних громадян в органах Державної міграційної служби України згідно чинного законодавства;
 • забезпечення іноземцям організаційної і правової підтримки при здійсненні процедури нострифікації закордонних документів про вищу освіту, якщо такі подаються ними при вступі до університету;
 • ведення обліку контингенту іноземців, які навчаються в Університеті та надання відповідної інформації на запити різних установ;
 • сприяння в організації та проведенні виховної роботи з іноземцями, які навчаються в університеті, ознайомленні їх з чинним законодавством України,  загальноприйнятими нормами поведінки,  Статутом університету, Положенням про навчальний процес, Правилами внутрішнього розпорядку, Правилами проживання в гуртожитку.

Основними функціями відділу міжнародних зв’язків виступають:

 • ведення з юридичними та фізичними особами переговорів щодо залучення на навчання іноземних громадян;
 • підготовка проектів і підписання договорів про співпрацю з фірмами-агентами з метою залучення іноземців на навчання в Університеті;
 • здійснення інформаційної діяльності, зокрема, створення баз даних, підготовка рекламних проспектів, презентацій, ведення інформаційного сайту Відділу;
 • контроль за набором та підготовкою іноземних громадян в Університеті в межах компетенції відділу міжнародних зв’язків.

Меню