Інформація про атестаційну комісію

СКЛАД АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Пшенична Любов Василівна – голова атестаційної комісії, перший проректор СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат наук з державного управління, доцент

Семеног Олена Миколаївна – член атестаційної комісії, завідувач кафедри – професор кафедри української мови, професор, доктор педагогічних наук

Рудь Ольга Миколаївна – член атестаційної комісії, доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент

Варуха Світлана Миколаївна – член атестаційної комісії, директор Державного закладу післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій»

СЕКРЕТАР АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Живодьор Володимир Федорович СЕКРЕТАР АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ, начальник відділу працевлаштування, професійно-технічної освіти та додаткових платних послуг.