Методично-огранізаційний відділ

Image

Про відділ

Робота методично-організаційного відділу спрямована на координацію, моніторинг, аналіз та узагальнення науково-дослідної роботи в університеті, вдосконалення її структурної організації.

Завдання та функції

 • Участь у формуванні стратегічної концепції науково-дослідної діяльності Університету.
 • Координація науково-дослідної та навчально-методичної роботи в Університеті та вдосконалення їх структурної організації.
 • Моніторинг і аналіз науково-методичної роботи в Університеті, узагальнення результатів її діяльності, поширення провідного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи.
 • Методично-організаційне супровід:
 1. Проведення засідань наукової та редакційно-видавничої рад університету.
 2. Створення інноваційних та традиційних наукових підрозділів (ресурсних, навчально-наукових центрів, центрів трансферу технологій, центрів колективного користування, наукових та науково-дослідних лабораторій) для розробки і апробації новітніх освітніх і виховних технологій, а також для забезпечення впровадження результатів науково-дослідної діяльності кафедр і науковців Університету в реальний освітній процес.
 3. Діяльності університетських наукових шкіл та систематичне оновлення їх бази даних.
 4. Здійснення міжнародної співпраці університету, його окремих структурних підрозділів, співробітників та студентів (зокрема, у частині грантрайтингу).
 5. Проведення на базі університету наукових заходів різного рівня (міжнародних, всеукраїнських, регіональних, вузівських форумів, конференцій, семінарів, круглих столів).
 6. Участі студентської молоді в міжнародних і всеукраїнських олімпіадах і конкурсах.
 • Надання методичної допомоги по залученню в Університет дослідницьких грантів, консультування щодо пошуку джерел фінансування досліджень та академічної мобільності у межах вітчизняних та міжнародних програм та допомога потенційним пошукачам грантів у оформленні супровідної документації.
 • Контроль та моніторинг якості наукової та методичної продукції викладачів університету, що подається на отримання грифу університету та Міністерства освіти і науки України.
 • Науково-методичне забезпечення та координація роботи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених університету.
 • Надання науково-педагогічним працівникам, студентам та магістрантам консультативно-правової, інформаційної і практичної допомоги в реалізації ними особистих немайнових і майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, передбачених нормативно-правовими актами України.
 • Систематичне оновлення бази ефективних розробок викладачів СумДПУ імені А. С. Макаренка, їх популяризація на ринку освітніх та здоров’язберігаючих технологій і послуг.
 • Підведення підсумків науково-дослідної роботи студентів університету за навчальний рік.
 • Підготовка звітів про наукову діяльність Університету для профільного міністерства за підсумками календарного року.
 • Організація і проведення конкурсу друкованих наукових та навчально-методичних праць викладачів за підсумками календарного року.
 • Моніторинг інтернет-присутності науково-педагогічних працівників СумДПУ імені А. С. Макаренка та їх цитованості у базі даних Google Scholar, ORCID, Scopus, Web of Science та ін.

Колектив

Лебідь Наталія Олександрівна – завідувач методично-організаційного відділу.

Демченко Валентина Володимирівна – методист І категорії методично-організаційного відділу.

Баркова Юлія Вікторівна – фахівець І категорії методично-організаційного відділу.

Бойченко Віталій Віталійович – фахівець І категорії методично-організаційного відділу, доктор філософії.

Востоцька Ірина Федорівна – фахівець І категорії методично-організаційного відділу.

Контакти

Адреса: вул. Роменська, 87, Суми, 40002, Україна

каб. 433 (ІV поверх факультету іноземної та слов’янської філології), тел. (0542) 68-59-46

E-mail: [email protected]

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: [email protected]
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
Моб. (Lifecell): +38 (093) 256-67-28,
                        +38 (099) 601-07-23

viber b306d telegram 357e7 whatsapp 70ad0

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню