Завідувач аспірантури і докторантури

ЄЛЕЦЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2019 році

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2019 році

Перелік спеціальностей,
за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензійний обсяг

(особи)

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

20 осіб

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта

(за предметними спеціалізаціями)

15 осіб

01 Освіта/Педагогіка

015 Професійна освіта

(за спеціалізаціями)

10 осіб

01 Освіта/Педагогіка

016 Спеціальна освіта

5 осіб

01 Освіта/Педагогіка

017 Фізична культура і спорт

15 осіб

02 Культура та мистецтво

025 Музичне мистецтво

10 осіб

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

7 осіб

05 Соціальні

та поведінкові науки

051 Економіка

20 осіб

(з урахуванням терміну навчання)

09 Біологія

091 Біологія

10 осіб

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

24 осіб

(з урахуванням терміну навчання)


Перелік спеціальностей,
за якими оголошується прийом на навчання в докторантурі
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
для здобуття наукового ступеня доктора наук 

Галузь знань

Спеціальність

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта

(за предметними спеціалізаціями)

01 Освіта/Педагогіка

015 Професійна освіта

(за спеціалізаціями)

02 Культура та мистецтво

025 Музичне мистецтво

09 Біологія

091 Біологія


Правила прийому до аспірантури 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2020 р.

Зразки оформлення документів для вступу до аспірантури

Правила прийому до докторантури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка у 2020 р.

Зразки оформлення документів для вступу до докторантури

Програми вступних іспитів до аспірантури