Наукове видання ПГФ у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus.

Наукове видання ПГФ у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus.

Перегляди: 85

Щорічник «Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Географічні науки», що видається кафедрою загальної та регіональної географії, черговий раз було проіндексовано міжнародною наукометричною базою Index Copernicus International. Це свідчить про високий рівень оприлюднення результатів досліджень, значний науковий потенціал та практичну цінність опублікованих досліджень. За результатами останнього оцінювання (ICV 2019 = 78.11) названий журнал увійшов до п’ятірки кращих географічних видань України.

Надрукувати