Previous Next

Обговорення вдосконалення ОПП Середня освіта (Німецька та англійська мови)

Перегляди: 133

Викладачі, студенти і стейкхолдери обговорили шляхи вдосконалення освітньо-професійної програми Середня освіта (Німецька та англійська мови) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка.

04 січня 2021 р. на базі кафедр германської філології і теорії та практики романо-германських мов СумДПУ імені А.С. Макаренка відбулось засідання групи забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) за участю професорсько-викладацького складу кафедр, стейкхолдерів, студентів та випускників. Стейкхолдерів представляли Дашкіна Ольга Володимирівна – учитель німецької мови комунальної установи «Сумська гімназія №1 м. Суми», лауреат конкурсу «Учитель року – 2017», найкращий учитель від Pasch-проекту Ґете-Інституту; Михайлик Алла Михайлівна – учитель німецької мови, спеціаліст вищої категорії комунальної установи «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради»; Івашина Ілона Миколаївна – учитель німецької мови, Сумська приватна гімназія «Prosperitas», Закусило Вікторія Олегівна – викладач-стажист кафедри іноземних мов ННІ БТ «УАБС» Сумського державного університету.

На засіданні обговорили зміст і структуру освітньо-професійної програми Середня освіта (Німецька та англійська мови) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка.

Стейкхолдери висловили підтримку викладачам кафедр з головних напрямів професійної підготовки студентів зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)). Також було обговорено перспективи розвитку освітньо-професійної програми упродовж найближчих трьох років, які полягають у продовженні практики залучення стейкхолдерів до модернізації ОПП, що є запорукою визначення запитів ринку праці та відповідного корегування структури та змісту ОПП; здійсненні планового перегляду та моніторингу актуальності складових ОПП, зважаючи на збалансованість навчального плану освітніми компонентами з урахуванням рекомендацій стейкхолдерів; удосконаленні механізмів залучення до неформальної освіти професіоналів-практиків, експертів, представників роботодавців з метою створення професійно орієнтованого освітнього середовища.

Доцент кафедри германської філології Козлова Вікторія Вікторівна розповіла у своїй доповіді про правила і норми академічної доброчесності науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти університету, дотримання яких є невід’ємною складовою внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти і наукової діяльності СумДПУ імені А.С. Макаренка.

 

Надрукувати