Previous Next

Участь фахівців у XIII Міжнародній науково-практичній конференції «Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды»

10-12 жовтня 2019 року доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури І.О. Калиниченко та кандидат біологічних наук, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Г.О. Латіна прийняли участь у XIII Міжнародній науково-практичній конференції «Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды», що відбулася в ЗО «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини» (м. Гомель, Республіка Білорусія).

Конференція була присвячена 70-річному ювілею факультету фізичної культури ЗО «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини». До наукового заходу долучилось близько 150 учасників, з них 18 докторів наук, професорів, 32 кандидата наук, доцента та біологи, психологи, юристи, медичні працівники, керівники спортивних та освітніх закладів.

На пленарному засіданні представлені актуальні наукові дослідження у доповідях: «Психофизиологическое состояние и мотивация у борцов высокой квалификации», д.б.н., професора Г.В. Коробейникова; «Современный взгляд на структуру индивидуально-типологических свойств нервной системы» д.б.н., професора В.С. Лизогуба; «Инновационные компьютерные технологи в системе фізкультурного образования» д.пед.н., професора Храмова В.В.; «Связь функциональной ассиметрии мезга с психолого-тактической подготовкой борца» д.б.н., професора Л.Г. Коробейникової; Флэш-моб «Баланс 4-х стихий» викладача Голуб О.В.

Під час конференції широко висвітлювались психолого-педагогічні, медико-біологічні проблеми фізичної культури дошкільників, школярів, студентів та дорослого населення. Надзвичайну зацікавленість та дискусію викликала доповідь д.ме.н., професора І.О. Калиниченко «Сравнительная оценка способов  определения функционально-резервных возможностей организма детей 6-18 лет», оскільки за своєю науковою новизною та практичною реалізацією висвітлена проблема є актуальною. У секції актуальних проблем сучасного спорту к.б.н., доцент Г.О. Латіна виступила з доповіддю «Психофизиологическая оценка эмоциональной устойчивости у спортсменов». Наукова аудиторія активно сприйняла результати дослідження: запитувала, обговорювала, радила.

Представники Навчально-наукового інституту фізичної культури за час своєї подорожі крім наукового збагачення мали змогу милуватись окрасою м. Гомель - палац Румянцевих та Паскевичей – пам’ятка архитиктури XVIII-XIX століття. Відвідали музей-лабораторію спортивної слави Гомельщини та науково-дослідну лабораторії олімпійських видів спорту.


Надрукувати   E-mail

Інші статті