Previous Next

Участь географів у семінарі "Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація"

18 листопада 2020 р. викладачі кафедри загальної та регіональної географії взяли on-line участь у семінарі "Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація", спікерами якого були представники Національного Еразмусу+ офіс в Україні (Проєкт ЄС), Національної команди експертів з реформування вищої освіти, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Херсонської державної морської академії.

Учасники семінару ознайомилися з новими підходами до внутрішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно до ESG, алгоритму розроблення, перегляду та удосконалення освітніх програм на основі Національної рамки кваліфікацій, стандартів вищої освіти, міжнародних стандартів, створення силабусів освітніх компонент та процедури підготовки до акредитації освітніх програм і методики проведення акредитації.


Надрукувати   E-mail