Previous Next

Участь професорів Семеног О.М., Сбруєвої А.А. у Міжнародному інформаційному тижні програми Європейського Союзу Еразмус

7 листопада 2019 р. (м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) VIII Міжнародна науково-практична конференція “Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання як частина системи забезпечення якості вищої освіти”.

Потужні виступи, інноваційні ідеї, дискусії:

Якість вищої освіти в Україні: досягнення та виклики

  • Єгор СТАДНИЙ, Заступник Міністра освіти і науки України;

Підходи ЄПВО до викладання та навчання у вищій освіті в контексті забезпечення якості

Амелія ВЕІГА, TAM експерт, доктор філософії з освітніх наук, доцент факультету психології та освітніх наук Університету Порту; дослідник, Центр досліджень освіти (CIIE); Центр досліджень політики з вищої освіти (CIPES), м. Порту, Португалія;

Розроблення і затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм відповідно до студентоцентрованого викладання та навчання, НРК, стандартів, вікна мобільності

  • Юрій РАШКЕВИЧ, екс-заступник Міністра освіти і науки України, радник Міністра, член Національного агентства кваліфікацій, Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+;

Студентоцентроване навчання та викладання, оцінювання

  • Сабіна ХОЙДН, TAM експерт, доктор філософії з бізнес-освіти, доктор габілітований з освітніх наук (спеціалізація – вища освіта), керівник лабораторії студентоцентрованого навчання, Школа гуманітарних та соціальних наук, Інститут соціології, Університет Св. Галлена, Швейцарія;

Визнання, засноване на результатах навчання, у межах кредитної мобільності Амелія ВЕІГА, Олег Шаров (директорат вищої освіти і освіти дорослих) Вища школа України на старті турбореформ;

Національні підходи до якості вищій освіті в контексті ESG. Зовнішнє та внутрішнє забезпечення якості: два виміри якості в контексті студентоцентрованого навчання та викладання, оцінювання

  • Сергій КВІТ, Голова, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти;

Університети: проєкти Еразмус+ для внутрішнього забезпечення якості (ВЗЯ) (Кластери – QA & QF and SPs)

  • Андрій ГОЖИК, керівник НМЦ, КНУ імені Тараса Шевченка, QUAERE – модель ВЗЯ та мех-м само оцінювання;
  • Світлана МЕЛЬНИЧЕНКО, проректор, КНТЕУ, C3QA – модель ВЗЯ та якість програм підготовки PhD;
  • Ірина ЗОЛОТАРЬОВА, проф., ХНЕУ, EDUQAS – модель ВЗЯ та співпраця з студентами і роботодавцями;
  • Досвід Грузії з розбудови систем забезпечення якості
  • Лаша МАРГІШВІЛІ, Керівник Департаменту акредитації Грузинського агентства із забезпечення якості ;
  • Ірина ДАРЧІЯ, Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+;

Модерували Світлана КАЛАШНІКОВА, Директор ІВО НАПН України, Національний експерт Програми ЄС Еразмус+; Жанна ТАЛАНОВА, менеджер з аналітичної роботи, НЕО в Україні, г.н.с, ІВО НАПН України.

Щиро дякую організаторам – Інституту вищої освіти НАПН України, Erasmus+ Office Ukraine, British Council.


Надрукувати   E-mail