Previous Next

Взаємодія ЗВО, школи, ІППО та НАН України

Упродовж навчального року кафедра української мови і літератури Сумського ДПУ імені А. С. Макаренка виконує проєкт «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» (реалізується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів в Україні (IREX in Ukraine), а під час карантинних тижнів проводить також й бінарні заняття.

Медіаосвітній компонент на уроках української мови, факультативних заняттях та в гуртковій роботі – нова тема заняття з методики викладання української мови зацікавила студентів і магістрантів одразу кількох закладів вищої освіти.

30.04. 2020 р. заняття організували студенти Сумського ДПУ імені А. С. Макаренка; 

5 травны Запорізького національного університету.

35 учасників: майбутні учителі-словесники Сумського

ДПУ імені А. С. Макаренка (викл. – Семеног О.М., Громова Н.В.), Глухівського національного університету імені Олександра Довженка (викл – Дятленко Т.І.), Запорізького національного університету (викл – Бакаленко І.М.), Машинобудівного коледжу (викл. – Пономаренко Н.П.) долучились до обговорення проблемних питань підготовки до сучасного уроку в умовах дистанційного навчання; використання сучасних дидактичних засобів та медіаосвітнього компоненту на уроках української мови та під час педагогічної практики.

Заняття проводила також Надутенко Маргарита Володимирівна, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, керівник Загальноукраїнського центру словникарства;

словникарства УМІФ НАН України, яка ознайомила з основними напрямками діяльності фонду, охарактеризувала електронні словники, запропонувала комплекс вправ щодо їх використання вчителями-словесниками.

Ольга Ходацька, методист гімназії-інтернату №13 м. Києва, поділилась власним досвідом навчання школярів української мови.

Доц. Бакаленко і., студенти Запорізького національного університету провели неймовірний цікавий тренінг «Медіаграмотність як важливий складник професіоналізму майбутнього вчителя-словесника», ознайомили з онлайн-інструментами для створення медіаосвітнього компоненту.** Ірина Бакаленко** запропонувала корисні інтерактивні вправи у секційних залах, ресурси: [https://www.menti.com] (https://www.menti.com/)

Глибоко вдячні Ірині Миколаївні за цікаві та потрібні ідеї.

Корицька Галина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, проаналізувала виконані завдання.

Семеног О.М., Н.Громова, Пономаренко Н.П. акцентували увагу на академічній доброчесності слайдів, рисунків учасників.

Усі учасники отримали потужний стимул до створення креативних медіа освітніх продуктів.

Дет. за покликанням: [https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=51159&lang=ukr&news_code=pro--kt-iz-mediagramotnosti-ob-----dnav-studentiv-filologiv-zaporizkogo-natsionalnogo-universitetu-j-sumskogo-derzhavnogo-pedagogichnogo-universitetu] (https://sites.znu.edu.ua/znu_news/gallery/2020/05/news-51159-ukr-1.jpg)


Надрукувати   E-mail