Previous Next

Звіт команди кафедри української мови і літератури в рамках проєкту IREX «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність»

Перегляди: 401

Стартували вебінари IREX з обміну досвідом щодо інтеграції інфомедійної грамотності в освітній процес (для ІППО та ЗВО, які долучилися до проєкту в 2019 році).

Дякуємо координаторам проєкту за виску честь поділитися досвідом.

14 травня 2020 року відбувся вебінар з обміну досвідом щодо інтеграції інфомедійної грамотності у викладанні української мови. Модерувала процес менеджерка з розбудови потенціалу проєкту Олена Тараненко.

Учасники команди проєкту (В. Герман, Н. Громова, Н. Кириленко, Н. Пономаренко, О. Семеног, М. Ячменик) від Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка презентували досвід інтеграції ІМГ в освітні компоненти: організаційний досвід; взаємодію кафедри із ЗНЗ, ЗВО, НАПН, НАН України.

Основні тези виступів:

1) Імплементація медіакомпоненту в підготовку майбутніх вчителів відбувається за етапами.

Перший етап – організаційно-мотиваційний (2017-2019). Сутність етапу полягає в опануванні сутності інфомедійної грамотності; результатом є захищена дисертація (М. Ячменик), монографія, статті у фахових виданнях України та закордонних виданнях; налагоджена співпраця з АУП щодо забезпечення літературою з теми; авторські майстер-класи (Н. Пономаренко, М. Ячменик); створення цільової команди кафедри;

Другий етап – адаптивно-самоосвітній (обговорення включення медіакомпоненту до робочих навчальних програм («Академічна риторика» (В. Герман), «Методика навчання української мови» (Н. Громова), «Культура української мови» (О. Семеног, Н.Пономаренко), «Академічна культура дослідника» (О. Семеног, Н.Пономаренко), «Методика викладання української мови у ЗЗСО» (О. Семеног, Н.Пономаренко), «Медіакультура вчителя-словесника» (М. Ячменик), «Літературні напрямки і тенденції ХХ ст.» (Н. Кириленко) та їх затвердження (вченою радою факультету іноземної та слов’янської філології (Протокол №9 від 30 квітня 2020 р.); погоджено науково-методичною комісією факультету іноземної та слов’янської філології (Протокол №8 «16» квітня 2020 р.); розглянуто і схвалено на засіданні кафедри української мови і літератури (Протокол № 13 від 31 березня 2020 р.). Розробці програм сприяла участь у вебінарах, які були організовані координаторами проєкту IREX.

Третій етап – інтерактивний. Проведення бінарних занять з «Методики викладання української мови у ЗЗСО», «Академічної культури вчителя-словесника» із представниками наукових установ (НАПНУ, НАНУ), представниками ЗВО, ЗФПО, ЗЗСО.

Ознайомитися із заходами можна за покликаннями:

https://sspu.edu.ua/…/vzaemod-ya-zvo-shkoli-ppo-ta-nan-ukra… (бінарне заняття (СумДПУ ім. А.С. Макаренка, Запорізький національний університет, гімназія-інтернат №13 м. Києва);

https://sspu.edu.ua/…/movlenneva-ta-mediakompetentnist-zdob… (онлайн-заняття «Мовленнєва та медіакомпетентність здобувача освіти: точки перетину» (учасники: СумДПУ імені А. С. Макаренка Глухівський національний педагогічний університет імені О.П. Довженка, Луцький педагогічний коледж, Машинобудівний коледж СумДУ);

https://sspu.edu.ua/…/onlajn-zanyattya-z-kursu-akademichna-… (Онлайн-заняття з курсу «Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід»);

https://sspu.edu.ua/…/zanyattya-spilno-iz-profesionalom-pra… (Заняття з вчителем-професіоналом Аллою Баєвою).

2) У звіті команди окреслено ефективні інструменти формування інфомедійної грамотності (за оцінкою учасників експерименту): зокрема, проєктна технологія (покликання на відеословник: URL: https://youtu.be/l4f_p8sZrEw), втілення ідей завдяки онлайн-ресурсам: (сайт Н. Пономаренко (http://mova.mksumdu.info/) ; сторінка в соціальній мережі «Мова та акули пера» (https://www.facebook.com/groups/437123430211173/) тощо).

3) Важливим у впровадженні медіакомпоненту є організація гурткової роботи. У результаті створено сторінку у соціальній мережі «Медіакультура вчителя-словесника» (https://www.facebook.com/groups/1544313565646322/) блог «Освітній медіапростір учителя» (https://mediaspaceteacher.blogspot.com/p/blog-page_23.html).

4) Акцентовано увагу на важливості медіакомпоненту у процесі викладання «Методика навчання української мови». Формування компетентностей (складових ІМГ) відбувається не лише в межах розділу «Медіакультура сучасного вчителя-словесника, а й під час вивчення інших розділів курсу, зокрема «Методика вивчення основних розділів шкільного курсу української мови» шляхом добору відповідних завдань і вправ, шляхом застосування засобів медіаосвіти.

5) Наголошено на важливості в сучасному житті усвідомлювати точки перетину риторики та медіа. Саме дисципліна «Академічна риторика» покликана вирішити низку таких завдань: підготувати елітарну риторичну особистість вчителя (викладача), виробивши в студентів високий рівень культури мислення, мовлення та комунікації, виховати свідомого громадянина, патріота, високоморальну людину, яка здатна критично мислити, ефективно шукати інформацію, відрізняти факти від суджень, втілювати ідеї завдяки онлайн-інструментам, запобігати ризикам у комунікації, ідентифікувати й протидіяти стереотипам і дискримінації. У розрізі дисципліни було представлено медіапроєкт «Соціальна сторінка «Молоді оратори СДПУ ім. А.С. Макаренка (https://www.facebook.com/groups/529360271110386/)

Про захід на сайті організаторів: https://www.aup.com.ua/integraciya-loading-100/

Надрукувати