Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Обов’язкові компоненти ОП
1.1 Цикл загальної підготовки
ОК 1.01 Філософія
ОК 1.02 Історія та культура України
ОК 1.03 Українська мова за професійним спрямуванням
ОК 1.04 Основи охорони праці та БЖД
ОК 1.05 Основи інформаційних технологій та ТЗН
ОК 1.06 Вікова фізіологія і шкільна гігієна
1.2 Цикл професійної підготовки
ОК 2.01 Психологія (загальна психологія, вікова та педагогічна психологія)
ОК 2.02 Педагогіка
ОК 2.03 Вступ до мовознавства
ОК 2.04 Латинська мова
ОК 2.05 Історія мови
ОК 2.06 Теоретична фонетика
ОК 2.07 Теоретична граматика
ОК 2.08 Стилістика
ОК 2.09 Лексикологія
ОК 2.10 Загальне мовознавство
ОК 2.11 Світова література з методикою її викладання
ОК 2.12 Практика усного та писемного мовлення (англійська)
ОК 2.13 Практична фонетика
ОК 2.14 Практична граматика
ОК 2.15 Країнознавство
ОК 2.16 Методика викладання іноземних мов
ОК 2.17 Курсова робота з теоретичних дисциплін іноземної філології
Вибіркові компоненти ОП
2.1 Вибір із циклу професійної підготовки
ВБ 2.1.1 Друга іноземна мова (французька)
Французька мова за професійним спрямуванням
ВБ 2.1.2 Теоретичний курс з французької мови / Країнознавство франкомовних країн
ВБ 2.1.3 Основи наукових досліджень / Методологія наукового аналізу
ВБ 2.1.4 Спецкурс з літератури країни основної мови / Література країни основної мови: теорія та методологія
ВБ 2.1.5 Інтерпретація художнього тексту / Філологічний аналіз тексту
2.2 Вибір із циклу загальної підготовки
ВБ 2.2.1 Логіка / Етика, Естетика
ВБ 2.2.2 Історія зарубіжної культури / Соціологія
ВБ 2.2.3 Основи правознавства / Основи конституційного права
Практична підготовка
1. Педагогічна практика (навчальна)
2. Виховна практика в літніх оздоровчих таборах
3. Виробнича педагогічна практика в школі
Підсумкова атестація
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен (письмовий) з теорії та практики англійської мови та методики її викладання, світової літератури та психолого-педагогічних дисциплін