Перелік компонентів освітньо-професійної програми

1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
ОК 1. Філософія науки
ОК 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 3. Правове забезпечення професійної діяльності
1.2. Цикл професійної підготовки
ОК 4. Методологія наукових досліджень
ОК 5. Мистецька педагогіка
ОК 6. Теорія і методика викладання хореографічних дисциплін у ВНЗ
ОК 7. Сучасні напрями хореографічного мистецтва
ОК 8. Композиція танцю та мистецтво балетмейстера
2. Вибіркові навчальні дисципліни
Блок 1 (Народна хореографія)
ВБ 1. Режисура народної хореографії
ВБ 2. Виконавська майстерність танцівника (народна хореографія)
ВБ 3. Практикум за спеціалізацією
ВБ 4. Акробатика та віртуозні рухи в народній хореографії
Блок 2 (Сучасна хореографія)
ВБ 1. Режисура сучасної хореографії
ВБ 2. Виконавська майстерність танцівника (сучасна хореографія)
ВБ 3. Практикум за спеціалізацією
ВБ 4. Акробатика і стретчинг в сучасній хореографії
3. Практична підготовка
ПП 1. Переддипломна практика
4. Підсумкова атестація
ПА 1. Підготовка магістерської роботи
ПА 2. Підсумкова атестація