Перелік компонентів освітньо-професійної програми

1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
ОК 1. Філософія науки
ОК 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 3. Правове забезпечення професійної діяльності
ОК 4. Інформаційні технології в освіті
1.2. Цикл професійної підготовки
ОК 5. Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні
ОК 6. Моделі і технології соціальної роботи в країнах світу
ОК 7. Методика викладання ТПСР у ВНЗ
ОК 8. Методологія соціально-педагогічних досліджень
ОК 9. Гендерна експертиза в соціальній роботі
ОК 10. Теорія і практика волонтерського руху в Україні
ОК 11. Психологія соціальної роботи
ОК 12. Соціальна політика в Україні
ОК 13. Управлінська іміджологія
2. Вибіркові навчальні дисципліни
Блок 1
ВБ 1. Організаційно-адміністративна робота в пенітенціарній системі України
ВБ 2. Організація соціальної роботи в закладах освіти
ВБ 3. Організація соціальної роботи в закладах соціального захисту населення
ВБ 4. Організація соціальної роботи у сфері дозвілля
ВБ 5. Організаційно-адміністративна робота в системі соціальних служб
ВБ 6. Організація соціальної роботи в закладах охорони здоров`я
Блок 2
ВБ 7. Соціальна робота з дітьми та молоддю, які перебувають у конфлікті з законом
ВБ 8. Соціально-правовий захист дітей, які опинились в складних життєвих обставинах
ВБ 9. Інноваційні моделі надання соціальних послуг
ВБ 10. Недержавний сектор у соціальній сфері
ВБ 11. Соціальна робота в територіальній громаді
ВБ 12. Соціальна ювенологія з основами молодіжної політики
Практична підготовка
ПП 1. Асистентська практика у ВНЗ
ПП 2. Виробнича (управлінська) практика в соціальних службах, установах, організаціях
Підсумкова атестація
ПА 1. Підготовка магістерської роботи  
ПА 2. Підсумкова атестація