Спеціалізована вчена рада К 55.053.03

створена відповідно до наказу МОН України від 24.10.2017 року № 1413

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Склад

Голова ради:

1.Семеніхіна Олена Володимирівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.04. 

Заступники голови:

2.Томенко Олександр Анатолійович, д.фіз.вих., професор, завідувач кафедри, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.02.

Вчений секретар:

3.Кудріна Ольга Юріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.04.

Члени ради:

4.Бондаренко Юлія Анатоліївна, д.пед.н., доцент, професор кафедри, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.04;

5.Дерека Тетяна Григорівна, д.пед.н., доцент, професор кафедри, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.02;

6.Зігунов Василь Миколайович, к.пед.н., проректор з науково-педагогічної роботи, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.04;

7.Калиниченко Ірина Олександрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.02;

8.Козерук Юлія Володимирівна, к.пед.н., доцент кафедри, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02;

9.Лянной Юрій Олегович, д.пед.н  професор, ректор, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.02;

10.Міхеєнко Олександр Іванович, д.пед.н., доцент, доцент кафедри, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.02;

11.Корж-Усенко Лариса Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.01;

12.Набока Ольга Георгіївна, д.пед.н., професор, перший проректор, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.04;

13.Рідей Наталія Михайлівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.04;

14.Рибалко Петро Федорович, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.02;

15.Семеног Олена Миколаївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.04;

16.Солдатенко Микола Миколайович, д.пед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, спеціальність 13.00.04.

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: [email protected]
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
Моб. (Lifecell): +38 (093) 256-67-28,
                        +38 (099) 601-07-23

viber b306d telegram 357e7 whatsapp 70ad0

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню