У Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка створена спеціалізована вчена рада К 55.053.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» строком на три роки.

Cклад

Голова ради:
1. Зав’ялова Ольга Костянтинівна, д.мист., професор, завідувач кафедри, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, спеціальність 17.00.03.

Заступник голови:
2. Панасюк Валерій Юрійович, д.мист., доцент, професор кафедри, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, спеціальність 17.00.03.

Вчений секретар:
3. Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна, доктор пед.наук, професор, директор навчально-наукового інституту культури і мистецтв, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, спеціальність 17.00.03.

Члени ради:
4. Бермес Ірина Лаврентіївна, д.мист., професор, завідувач кафедри, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність 17.00.03;
5. Гнатюк Лариса Анастасіївна, к.мист., доцент, професор кафедри, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, спеціальність 17.00.03;
6. Голяка Геннадій Петрович, к.мист., доцент, доцент кафедри, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, спеціальність 17.00.03;
7. Довжинець Інна Георгіївна, к.мист., доцент, доцент кафедри, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, спеціальність 17.00.03;
8. Єргієв Іван Дмитрович, д.мист., професор, завідувач кафедри, Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової, спеціальність 17.00.03;
9. Єременко Ольга Володимирівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, спеціальність 17.00.03;
10. Енська Олена Юріївна, к.мист., доцент, доцент кафедри, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, спеціальність 17.00.03;
11. Калашник Марія Павлівна, д.мист., професор, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 17.00.03;
12. Лобова Ольга Володимирівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, спеціальність 17.00.03;
13. Полянська Галина Миколаївна, к.мист., доцент, доцент кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 17.00.03;
14. Стахевич Олександр Григорович, д.мист., професор, професор кафедри, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, спеціальність 17.00.03;
15. Сулім Римма Анатоліївна, к.мист., доцент, доцент кафедри, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, спеціальність 17.00.03;
16. Черноіваненко Алла Дмитрівна, к.мист., доцент, професор кафедри, Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової, спеціальність 17.00.03.