Заходи щодо забезпечення академічної доброчесності у освітньо-науковій діяльності СумДПУ імені А.С. Макаренка