Склад членів Вченої ради
 • Лянной Юрій Олегович – голова вченої ради, ректор Університету, професор;
 • Пшенична Любов Василівна заступник голови вченої ради, перший проректор, професор;
 • Шейко Віталій Ілліч – проректор з науково-педагогічної роботи, професор;
 • Штика Юрій Михайлович – проректор з адміністративно-господарської роботи;
 • Більченко Михайло Миколайович – завідувач кафедри хімії та методики навчання хімії, доцент;
 • Бугрій Володимир Станіславовичзавідувач кафедри історії України, професор;
 • Вакал Анатолій Петрович – завідувач кафедри загальної біології та екології, доцент;
 • Войтенко Альона Андріївна – студентка навчально-наукового інституту педагогіки і психології;
 • Гончаренко Володимир Іванович – завідувач кафедри теорії та методики спорту, професор;
 • Горболіс Лариса Михайлівна – професор кафедри української мови і літератури;
 • Дегтяренко Тетяна Миколаївна –завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, професор;
 • Жуков Володимир Леонідович – голова конференції трудового колективу Університету;
 • Железняк Ірина Олександрівна – директор Наукової бібліотеки;
 • Заболотний Іван Петрович – професор кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання;
 • Завражна Олена Михайлівна – завідувач кафедри фізики та методики навчання фізики, доцент;
 • Іванова Ірина Борисівна – завідувач кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання, доцент.
 • Каленик Михайло Вікторович – декан фізико-математичного факультету, доцент;
 • Калиниченко Ірина Олександрівназавідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, професор;
 • Касьяненко Геннадій Якович декан природничо-географічного факультету, доцент;
 • Каравай Ірина Миколаївна – голова первинної профспілкової організації працівників освіти і науки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 • Коваленко Андрій Миколайович – декан факультету іноземної та слов’янської філології, доцент;
 • Козлова Олена Григорівназавідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, професор;
 • Кондратюк Світлана Миколаївна – директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології, професор;
 • Кондратенко Юрій Миколайович голова Вільної профспілки «Воля» Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 • Король Андрій Петровичголовний бухгалтер;
 • Кравченко Анатолій Іванович – завідувач кафедри логопедії, професор;
 • Кудріна Ольга Юріївна – завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування, професор;
 • Кузікова Світлана Борисівназавідувач кафедри психології, професор;
 • Лоза Тетяна Олександрівнапрофесор кафедри теорії та методики фізичної культури;
 • Лянной Михайло Олегович директор навчально-наукового інституту фізичної культури, професор;
 • Мисюра Анна Юріївна – студентка природничо-географічного факультету;
 • Петренко Людмила Вікторівна начальник навчального відділу;
 • Подрєз Юлія Вікторівна – директор навчально-наукового інституту історії та філософії, доцент;
 • Пройдакова Діана Євгеніївна – студентка природничо-географічного факультету;
 • Сбруєва Аліна Анатоліївна – завідувач кафедри педагогіки, професор;
 • Семеног Олена Миколаївна – завідувач кафедри української мови і літератури, професор;
 • Скиба Ольга Олександрівна – учений секретар Університету, доцент;
 • Снегірьов Ігор Олександрович – завідувач кафедри філософії та соціальних наук, доцент;
 • Тарапата-Більченко Лідія Григорівна доцент кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства;
 • Томенко Олександр Анатолійович – завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури, професор;
 • Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна – директор навчально-наукового інституту культури і мистецтв, професор;
 • Хоменко Євгеній Віталійович – студент навчально-наукового інституту фізичної культури;
 • Чашечникова Ольга Серафимівна – завідувач кафедри математики, професор;
 • Шкіль Вікторія Ігорівна – студентка факультету іноземної та слов’янської філології;
 • Школяренко Віра Іванівна – завідувач кафедри германської філології, професор.

Про зміни до складу ВР