Спеціальності

Перелік напрямів, зя якими здійснюється підготовка бакалаврів
№ п/п Шифр галузі Найменування галузі знань Код напрямку підготовки Напрям підготовки
1. 0101 Педагогічна освіта

6.010101

6.010102

6.010105

6.010106

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Корекційна освіта

(за нозологіями)

Соціальна педагогіка

2. 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

6.010201

6.010202

6.010203

Фізичне виховання 

Спорт

Здоров'я людини

3. 0202 Мистецтво

6.020202

6.020204

6.020205

Хореографія

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво 

4. 0203  Гуманітарні науки

6.020302

6.020303

Історія

Філологія 

5. 0301 Соціально-політичні науки  6.030103 Практична психологія
6. 0401 Природничі науки 

6.040101

6.040102

6.040104

Хімія

Біологія

Географія 

7. 0402 Фізико-математичні науки

6.040201

6.040203

Математика

Фізика

8. 0403 Системні науки та кібернетика 6.040302 Інформатика
9 1401 Сфера обслуговування 6.140103 Туризм

Ліцензії

Ліцензія щодо здійснення освітньої діяльності, закладу освіти у сфері вищої освіти

0 fde69 916601134