Про відділ

Відділ договорів та забезпечення є структурним підрозділом  університету. Відділ безпосередньо підпорядковується ректору Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та згідно розподілу обов’язків; проректору з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Предметом діяльності Відділу є укладання договорів та поточне супроводження стану їх виконанням.

Відділ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Колективним договором, рішеннями Вченої Ради Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, наказами і розпорядженнями ректора.

Мета, завдання та функції

Головним завданням Відділу є укладання та поточне супроводження стану виконання в порядку і спосіб визначений чинним законодавством України та внутрішніми нормативами.

Головною метою Відділу є забезпечення відповідності укладених договорів чинному законодавству України та дотримання сторонами договірних зобов’язань.

Основними функціями Відділу є:

  1. класифікація предметів закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015  для подальшого укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти;
  2. укладання: 1) договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до затвердженого річного плану закупівель; 2) договорів про проживання в гуртожитках університету студентами, що навчаються в ВНЗ; 3) інших договорів, які не суперечать діючому законодавству України.
  3. реєстрація всіх укладених договорів;
  4. співпраця через керівництво університету з суб’єктами господарювання з приводу отримання інформації, необхідної для укладання господарських договорів;
  5. у разі зміни умов договорів обробка у найкоротший термін необхідної інформації  та подання керівництву університету проектів додаткових угод;
  6. опрацювання вхідної документації (заяв студентів, службових записок тощо), з питань що входять до компетентності Відділу;
  7. надання консультації  абітурієнтам та студентам стосовно укладання договорів та  вартості проживання в гуртожитках;
  8. подання необхідної звітності про кількість укладених договорів керівництву університету та планово-фінансовому відділу в установлені строки;
  9. збір та обробка інформації, що до покращення матеріальної бази ЗВО.

Колектив

Латишев Володимир Сергійович – начальник відділу договорів та забезпечення.

Нестула Ярослава Олегівна – провідний фахівець з публічних закупівель відділу договорів та забезпечення.

Демченко Яна Анатоліївна – фахівець ІІ категорії відділу договорів та забезпечення.

Колісник Вікторія Миколаївна – фахівець І категорії відділу договорів та забезпечення.

Півень Ніна Тимофіївна – завідувач складу.

Контакти

Адреса: вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002, Україна

Відділ договорів та забезпечення: (каб. 242) тел. +38 (0542) 68-59-40

Склад тел. +38 (0542) 68-40-30

E-mail: [email protected]