Відділ соціальної та культурно-масової роботи є структурним підрозділом Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Його діяльність полягає в комплексній організації соціальної роботи університету та спрямована на плекання гармонійно розвиненої особистості майбутнього педагога, засвоєння ним духовних надбань українського народу, формування в студентської молоді стійких якостей патріота і громадянина України, високої професійної компетентності, фізичної досконалості; забезпечення організаційних, морально-психологічних, інформаційних, соціально-педагогічних, культурно-просвітницьких та соціальних заходів, спрямованих на підвищення іміджу університету, на формування у студентів та співробітників навчального закладу морально-етичних якостей, особистої відповідальності, високої духовної культури і моральних якостей, державного світогляду, підтримка позитивного соціально-психологічного мікроклімату в колективі, створення умов для гармонійного розвитку особистості, розвиток самодіяльної художньої творчості, проведення змістовного дозвілля, соціальну підтримку студентів та аспірантів університету. Відділу підпорядковані такі підрозділи:

Студентський клуб

Метою студентського клубу є забезпечення належних умов для творчої реалізації духовного та естетичного розвитку особистості студентів, виховання у дусі патріотизму, поваги до цінностей світової та української культурної спадщини, збереження та примноження традицій університету. Студентський клуб залучає студентів до занять у гуртках художньої самодіяльності, заохочує талановиту молодь, пропагує творчі досягнення колективів художньої самодіяльності.

Студентський клуб сприяє визначенню тематики та розробки основної сюжетної лінії всіх форм культурно-мистецьких заходів, що проводяться на базі університету; забезпечує координацію взаємодії студентського клубу зі студентським самоврядуванням університету, профкомом студентів, громадськими організаціями студентів міста та області. Також студентський клуб бере участь у міжвузівських та міжміських заходах, організовує концертну діяльність в університеті. В студентському клубі діє команд КВН Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.