Новини

Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті

10 грудня 2021 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка відбулася міжнародна науково-практична конференція «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» (Організатор - Кафедра української мови і літератури СумДПУ імені А.С.Макаренка).

Мета заходу – партнерська взаємодія закладів освіти і наукових інституцій щодо викладання української, іноземної мови, гуманітаристики в Україні і за кордоном на інноваційних засадах; обговорення актуальних проблем формування культуромовної особистості фахівця в умовах неперервної освіти, ефективного використання в освітньому процесі здобутків лінгвоперсонології, електронної лінгводидактики, цифрової наративістики, вшанування пам’яті знакових для української освіти особистостей.

У межах конференції представлено проєкт Програми Еразмус+ Жан Моне Модуль (2018-2021); грантовий проєкт «МЕДІА&КАПСУЛИ» (2021-2022).

Серед партнерів заходу цьогоріч:

Кафедра ЮНЕСКО Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;

Відділи лінгвістики та інформатики; Український мовно-інформаційний фонд НАН України,

Манчестерський центр освіти дорослих м. Манчестер (Великобританія);

Пловдивський університет «Паїсій Хилендарський» (Болгарія);

Інституту славістики Польської академії наук(Польща);

Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь) та ін.

На захід зареєструвались понад 200 учасників: науковці, освітяни, здобувачі вищої освіти з різних регіонів України і зарубіжжя:

Пленарне засідання розпочали з відео «Мій університет – моя гордість» (Марина Ячменик, Ірина Горбатенко, І.Сиріна).

З привітальним словом звернулися до науковців й освітянської громади

Любовь Пшеничная, перший проректор Сумського ДПУ імені А. С. Макаренка, кандидат наук з державного управління, професор.

Алла Рябуха Alla Rjabukha, начальник управління державної служби якості освіти в Україні в Сумській області, котра акцентувала на партнерській взаємодії у формуванні культуромовної особистості.

Модерували пленарне засідання: О.Семеног, завідувач кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А.С. Макаренка та Маргарита Надутенко, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу лінгвістики українського мовно-інформаційного фонду НАН України, керівник Загальноукраїнського центру словникарства.

Доповіді, виступи висвітлили вагомі проблеми сучасної культуромовної освіти:

СТРАТЕГІЯ ГЛОБАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЄС У ГАЛУЗІ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ (Аліна Сбруєва, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка, керівник проєкту «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» Еразмус+ Жан Моне Модуль (2018-2021);

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 1 НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

ІДЕНТИФІКОВАНІСТЬ ЛІНГВОПЕРСОНИ ВИКЛАДАЧА В ДИСКУРСИВНИХ ПРАКТИКАХ: МОТИВАЦІЙНО-ІНТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР ( Анатолій Загнітко, декан філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, член-кореспондент НАН України);

СЛОВАЦЬКО-ЧЕСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ (Olena Kumeda, кандидат філологічних наук, доцент Університету імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина) у 2017-2020 рр., доцент кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А.С.Макаренка);

ЗА ЖИЛАНИЕТО МИ ДА БЪДА УЧИТЕЛ-НОВАТОР (Анита Стефанова Жекова, бакалавър «Българска филология» (Пловдивски университет «Паисий Хилендарски», Република България); Ольга Фаст, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 2 МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ФАХІВЦЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА

ЦИФРОВІ КОРПУСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ОПРАЦЮВАННІ ІНФОРМАЦІЇ (Володимир Широков, доктор технічних наук, професор, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, академік НАН України).

НАЦІОНАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ РЕСУРСИ УМІФ НАН УКРАЇНИ - ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДОСЛІДНИКА (Роман Тимошук, кандидат філологічних наук, доктор наук, науковий співробітник Інституту славістики Польської академії наук (Instytut Slawistyki PAN); Маргарита Надутенко, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України, керівник Загальноукраїнського центру словникарства; Семеног Олена, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А.С.Макаренка.

ВІРТУАЛЬНІ УКРАЇНОЗНАВЧІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ І КАНАДИ: МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ (Мирослава Вовк, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України).

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 3: ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ЛІНГВОДИДАКТИЦІ

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (Ірина Кучеренко, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри практичного мовознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ГНУЧКИХ УМІНЬ (SOFT SKILLS) У ХОДІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (Наталія Грона, доктор педагогічних наук, доцент КЗ «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради)

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 4. КУЛЬТУРОМОВНИЙ СКЛАДНИК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗВО (Inna Osadchenko, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, голова ГО «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури»; Тарантей Віктор, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи ЗО «Гродненський державний університет імені Янки Купали» (Республіка Білорусь).

КУЛЬТУРОМОВНА ОСОБИСТІСТЬ: ІННОВАЦІЙНІ ВИМІРИ І ПІДХОДИ (Mykhaylo Zhuk, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти).

АКАДЕМІЧНА ДОБРОПОРЯДНІСТЬ У БРИТАНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ (Кондрицька Оксана, кандидат педагогічних наук, викладач програм раннього розвитку та освіти Манчестерського центру освіти дорослих м. Манчестер, Великобританія).

УКРАЇНСЬКА МОВА ДЛЯ ТУРЕЦЬКОМОВНИХ СТУДЕНТІВ (Olena Popova, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри слов'янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; Челік Катерина, магістр філології (Туреччина, Стамбул).

У межах конференції проведено практикум «Український правопис: особливості нової редакції» (лектор - Ольга Рудь, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А.С. Макаренка); тренінг «Лінгвотерапія: розвиток літературних здібностей» (керівник - Inna Osadchenko, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,

заходи з медіаграмотності, до яких долучились до 200 освітян.

За результатами пленарної та секційної засідань буде підготовлено рішення конференції та випуск збірника матеріалів.

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Факс: (0542) 22-15-17
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: [email protected]
Тел.: +38 (0542) 68-59-15
Моб. (Lifecell): +38 (093) 256-67-28

viber b306d telegram 357e7 whatsapp 70ad0

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню