Студентське самоврядування

Про університет

Про студентське самоврядування

Студентське самоврядування в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування в них організаторських навичок, лідерських якостей, умінь відстоювати свої права та виконувати обов’язки. Діяльність органів студентського самоврядування (ОСС) спрямована на удосконалення навчального процесу, позанавчальної діяльності студентів, зростання у студентської молоді соціальної відповідальності.

Принципи студентського самоврядування СумДПУ імені А.С. Макаренка:

 • добровільність, колегіальність, відкритість;
 • автономність у вирішенні питань, що входять до їх компетенції, самостійність у виборі форм та методів здійснення повноважень;
 • виборність та звітність представницьких органів студентського самоврядування;
 • рівність прав студентів на участь у студентському самоврядуванні.

У своїй діяльності ОСС керуються законодавством України, рішеннями й наказами МОН України, Статутом Університету, Положенням про студентське самоврядування в СумДПУ імені А.С. Макаренка та іншими нормативно-правовими актами.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • захист прав та інтересів студентів;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння поліпшенню умов проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння створенню та діяльності студентських гуртків, клубів, товариств, об’єднань за інтересами;
 • співробітництво з адміністрацією Університету;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших ВНЗ;
 • забезпечення участі студентів в управлінні Університетом, представництво студентів в колегіальних робочих та дорадчих органах Університету та його структурних підрозділів;
 • представлення позиції студентів щодо різних аспектів функціонування та напрямків розвитку Університету;
 • пропагування академічної доброчесності.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні Університету, його структурних підрозділів, курсу, академічної групи, гуртожитку, студентського містечка.

Очолює органи студентського самоврядування студентський ректор, який обирається шляхом прямого таємного голосування студентів Університету, та очолює студентський ректорат – виконавчий орган студентського самоврядування.

До студентського ректорату входять:

 • студентський ректор;
 • перший заступник студентського ректора;
 • голови органів студентського самоврядування факультетів/інститутів;
 • секретар студентського самоврядування;
 • голова студентського самоврядування студмістечка;
 • голови департаментів ОСС.

Склад

1 cffb1 2 c744a 6 dd48e
Дюбченко Євгенія Шкіль Вікторія Шевченко Оксана
студентський ректор перший студентський проректор голова департаменту із культурно-масової роботи
     
4 a783a 7 bec95 5 d70ab
Вода Антон Вода Анастасія Гавриленко Владислав
голова департаменту із суспільно-побутової роботи голова департаменту з інформаційної роботи голова департаменту з спортивно-масової роботи
3 7923f 13 7f4c6 11 e8ffb
Чорна Влада Дубіковська Анастасія Скусинець Анна
секретар студентського ректорату студентський декан природничо-географічного факультету студентський директор
ННІ історії, права та міжнародних відносин
     
14 47a6f 9 f8e4d 8 9e771
Провозьон Софія Кириченко Едуард Макаренко Юлія
студентський декан
факультету іноземної та слов’янської філології
студентський директор
ННІ фізичної культури
студентський директор
ННІ культури і мистецтв
     
10 7f66c 12 c0ce0  
Покидченко Данило Матвієнко Карина  
студентський директор
ННІ психології і педагогіки
студентський декан фізико-математичного факультету  
     

Контакти

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
вул. Роменська, 87, Суми, 40002, Україна
145 ауд. (ЦК 1 поверх)
Instagram: pedagogical.university
Телефон секретаря студентського ректорату: 095 484 99 49 (Влада)
E-Mail: oss.sspu@gmail.com

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад