Підвищення кваліфікації

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у СумДПУ імені А.С. Макаренка