Технології дистанційного навчання

Освітній процес

Дистанційна освіта - це можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь який зручний час. Права та обов'язки учасників навчального процесу при дистанційній освіті регулюються Положенням про дистанційну освіту та Концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні та інших дотичних нормативно-правових документів.

Дистанційне навчання – форма організації освітнього процесу у закладах освіти, що забезпечує передачу та засвоєння знань, умінь, навичок і реалізує різні способи пізнавальної діяльності, що відбуваються при опосередкованій взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей

Використання технологій дистанційного навчання у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка розпочалося у 2016 році відповідно до розпорядження «Про впровадження елементів дистанційної освіти у навчальний процес» (№ 15 від 22.03.2016р.). Платформою для реалізації елементів дистанційного навчання було обрано систему управління навчанням LMS Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), що являє собою багатофункціональну програмну оболонку, побудовану на поєднанні мережевих та web-технологій. Встановлення Moodle на власний сервер університету (https://dl.sspu.edu.ua) дозволило надавати цілодобовий персоніфікований доступ зареєстрованим користувачам до навчальних веб-ресурсів дисциплін.

Реалізація освітньої діяльності, що супроводжується використанням технологій дистанційного навчання, у СумДПУ імені А.С. Макаренка відбувається переважно в синхронному online режимі та включає в себе: представлення навчальних і навчально-методичних матеріалів в електронній формі на платформі Moodle, використання застосунків для здійснення відео-зв’язку та комунікації між учасниками освітнього процесу (Zoom, Meet, Skype). Всі дисципліни відповідно до навчальних планів спеціальностей та освітніх програм за всіма освітніми рівнями повністю забезпечені дистанційними курсами. З метою урізноманітнення діяльностей викладачами університету використовуються інтерактивні методи навчання, зокрема такі сервіси, як: GoogleDocs, Kahoot!, MindMaps, Padlet, Wizer.Me, LearningApps. Використання програм-месенджерів та соціальних мереж (Viber, Telegram, Discord, Messenger, Facebook) забезпечує швидкий контакт та своєчасний зворотній зв'язок із здобувачами.

Для швидкого вирішення питань щодо дистанційного навчання діє форма зворотнього зв'язку із фахівцями Лабораторії дистанційного навчання (покликання) та пошти ldn.sspu@gmail.com, zaochny@sspu.edu.ua; для викладачів створено дистанційний курс-підтримки у Мoodle із допоміжними методичними матеріалами, проводяться курси підвищення кваліфікації та організаційні зустрічі (вебінари).

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

 

Аспірантура та докторантура

E-Mail: aspirantura@sspu.sumy.ua
Тел.: +38 (0542) 68-59-39

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад