Виховна робота

Виховна робота є невід’ємною частиною діяльності університету протягом всього періоду перебування студента в стінах нашого ВНЗ. Реалізувати завдання виховання особистості студента можливо лише за умови єдності трьох складових освіти – навчання, розвитку і виховання. Саме виховання  формує у студентів ставлення, смисли діяльності. Завдання виховання завжди включає в себе організацію спеціальної провідної діяльності, яка слугує виховній меті. У студентському віці – це навчально-професійна діяльність. Студентський вік охоплює і юнацький період, і частину дорослого етапу розвитку і становлення людини. Цей вік характеризується найбільш сприятливими умовами для психологічного, біологічного і соціального розвитку. У цей період найвища швидкість пам'яті, реакції, пластичності у формуванні навичок. В особистості на цьому етапі домінантним є становлення характеру та інтелекту. Активно розвиваються морально-ціннісні й естетичні почуття. Швидко освоюються соціальні ролі дорослого. Формуються і закріплюються схильності і інтереси. Визначаються життєві цілі й прагнення. Досягнення мети виховання в СумДПУ відбувається завдяки комплексному підходу і залученню до цієї роботи всього професорсько-викладацького складу, адміністрації, органів студентського самоврядування.

Виховна робота в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка створюється центром творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки та базується на загальнодержавних, загальнонаціональних принципах формування високоосвіченої, культурної, патріотичної особистості – гідного громадянина своєї держави, зазначених у Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», положеннях Загальної декларації прав людини, Державній національній програмі «Освіта» /Україна XXI ст./, Програмі правової освіти населення України, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, Статуті університету.

Основні напрями виховної роботи в університеті будуються відповідно до ціннісних орієнтирів за наступними ключовими лініями:

Протягом року студенти та викладачі беруть участь у циклі заходів, спрямованих на виховання поваги до національної символіки, Конституції України, законів Української держави. Студенти усіх факультетів та інститутів активно долучаються до участі та організації різноманітних заходів, що дає студентам можливість визначати і розвивати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, готовності взяти на себе відповідальність, спілкуватися з однолітками, з соціальними інститутами, органами влади тощо.

На заходах різного рівня, присвячених різноманітним подіям, у тому числі наукового, культурно-масового, виховного характеру використовуються державні символи – прапор, гімн України, герб, неофіційні гімни інститутів та факультетів. Крім того, на концертних програмах заходів звучать виключно вокальні композиції українською мовою, у тому числі про Україну: «Україна – моя любов», «Україна – моя земля», «Мова єднання», «Ой, у лузі червона калина..» і багато інших. Усі виконання супроводжуються відеопроекційним супроводом із демонстрацією історичних пам’яток та найкрасивіших місць України.

Традиційними заходами, які реалізуються в цьому напрямку є:

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад