Аспірантура та докторантура

Перелік спеціальностей,
за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань Спеціальність
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
016 Спеціальна освіта
017 Фізична культура і спорт
02 Культура та мистецтво 025 Музичне мистецтво
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
09 Біологія 091 Біологія
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування
11 Математика та статистика 111 Математика


Перелік спеціальностей,
за якими оголошується прийом на навчання в докторантурі
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
для здобуття наукового ступеня доктора наук 

Галузь знань Спеціальність
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка

 

Правила прийому до аспірантури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2023 р.

Зразки оформлення документів для вступу до аспірантури

Правила прийому до докторантури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка у 2023 р.

Зразки оформлення документів для вступу до докторантури

Програми вступних іспитів до аспірантури

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ТА ДОКТОРАНТУРІ

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад