Previous Next

«Актуальні питання охорони праці та здоров’язбереження в умовах сучасної школи»

26 листопада 2019 р. на базі Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка відбулася ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання охорони праці та здоров’язбереження в умовах сучасної школи».

Організатори конференції – кафедра медико-біологічних основ фізичної культури Навчально – наукового інституту фізичної культури, ДУ «Інститут громадського здоров`я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», Гомельський державний університет Імені Франциска Скорини (Республіка Білорусь), Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради. В конференції брали участь науковці кафедри психології, кафедри права та методики викладання правознавства, психологічної служби СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Матеріали конференції увійшли до збірника наукових праць «Актуальні питання громадського здоров’я» Т. 2 (3)

В конференції взяли участь у різних форматах 111 осіб.

У результаті проведення конференції досягнуто таких цілей:

  • відбувся обмін досвідом щодо вирішення проблеми охорони праці у педагогічній галузі;
  • надано узагальнену інформацію про подолання наслідків негативного впливу стресогенних чинників професійної діяльності;
  • визначено шляхи міжгалузевої співпраці щодо вирішення питань моніторингу стану здоров’я, формування навичок здорового способу життя і принципів обміну інформацією.

Надрукувати   E-mail