Previous Next

Чарівний світ поетичного слова

Вийшла у світ монографія «Складні прикметники поетичної мови ХХ століття», авторкою якої є кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А.С. Макаренка Рудь Ольга Миколаївна.

Метою наукової праці є здійснення всебічного аналізу словотвірної та лексико-семантичної структури складних прикметників, що функціонують у поетичних текстах української поезії ХХ століття.

У монографії викладено теоретичні засади дослідження складних прикметників поетичної мови ХХ століття; розглянуто структурно-семантичні моделі прикметників-композитів за першим та другим компонентами; описано структуру атрибутивних словосполучень із складними прикметниками у функції означення; проаналізовано функціональне навантаження складних прикметників-епітетів та прикметникових композитів у складі метафори і порівняння.

Монографія доцента Рудь О.М. є результатом тривалої дослідницької і лексикографічної роботи. Теоретичний і фактичний матеріал монографічного дослідження активно використовується у навчальному процесі, зокрема у викладанні курсу сучасної української літературної мови за ОПП Середня освіта (Українська мова і література) спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня.

Баварська державна бібліотека (м. Мюнхен, Німеччина) виявила зацікавлення у поповненні своїх фондів науковою працею «Складні прикметники поетичної мови ХХ століття». За сприянням директора «Книжкової біржі» Михалочка Олександра Михайловича монографія доц. Рудь О.М. передана до центральної бібліотеки федеральної землі Баварії – однієї з найбільш значущих європейських універсальних бібліотек.


Надрукувати   E-mail