Previous Next

До Міжнародного дня мови

Спільно з викладачами кафедри української мови і української літератури, студентами різних курсів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка і методистом Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Олійник Людмилою Володимирівною обговорюємо питання культуромовної підготовки учнівської і студентської молоді в північно-східному регіоні України.

Серед актуальних питань:

мовна і читацька грамотність; аналіз конкурсних робіт з української мови міжнародного конкурсу імені П.Яцика;

формування загальних та фахових компетентностей здобувачів освіти для розв’язання професійних завдань і практичних проблем у галузі мовно-літературної освіти з урахуванням вимог Концепції «Нова українська школа»;

набуття здобувачами фахових компетентностей з основ інклюзивної освіти, інфомедійної грамотності, академічної доброчесності.


Надрукувати   E-mail

Інші статті