Previous Next

«Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи» (EuroUni-2020)

06-07 травня 2020 р. У Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка проводяться засідання IV Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених «Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи».

До участі у конференції подано близько 300 заявок. У конференції взяли участь 5 докторів наук, професорів; близько 20 кандидатів наук, доцентів; аспіранти, магістранти, учителі закладів середньої освіти та студенти. Серед учасників - представники закладів освіти з 7 країн Європи та світу.

До головних проблем розвитку європейської вищої освіти, що стали предметом розгляду на конференції, належать, передусім, такі:

  • Особливості особистісної реалізації сучасного студентства.
  • Специфіка взаємодії системи: адміністрація університету – студентське самоврядування – педагогічний колектив.
  • Взаємозвʼязок соціальної та академічної мобільності.
  • Технології формування іміджу університету: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду.
  • Політичний та громадянський активізм сучасної молоді.
  • Управління освітніми ІТ проектами
  • Управління проектами в соціальній сфері: перспективи формування іміджу сучасного університету
  • Іміджиологія сучасного вчителя європейського закладу вищої освіти

Обговорення проблем, розглянутих учасниками конференції, показало зацікавлене ставлення студентів до іміджу свого університету, іміджу викладача та студента, до свого професійного майбутнього. Проведення конференції у форматі ZOOM-конференції не стало на заваді жвавого обговорення проблем, сприяло розвитку у учасників конференції навичок презентації своїх виступів, критичного та творчого осмислення проблем, що розглядаються.


Надрукувати   E-mail