Previous Next

Фаховий семінар Бондаренко Ю.А.

15 вересня 2020 року на базі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка відбувся фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації аспірантки кафедри Курєнкової Анни Володимирівни на тему «Формування соціально-комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку засобами сюжетно-рольової гри» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта».

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Бондаренко Юлія Анатоліївна.

Рецензентами дисертаційної роботи виступили: доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту культури та мистецтв Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна; кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання Оксьом Павло Михайлович.

За підсумками засідання учасниками фахового семінару було прийнято рішення, що дисертація Курєнкової Анни Володимирівни на тему «Формування соціально-комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку засобами сюжетно-рольової гри» відповідає спеціальності та вимогам, які висуваються до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії, і рекомендується до захисту на здобуття ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта».


Надрукувати   E-mail