Новини

Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника

29-30 жовтня 2021 року відбулась V Усеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника».

Ініціатори: кафедра української мови і літератури Сумського педагогічного університету, відділи теорії і практики педагогічної освіти; змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Співорганізатори: Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»; ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Херсонський державний університет; Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Відділи лінгвістики та інформатики; Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації; Громадська організація «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури»; Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради; Управління державної служби якості освіти в Україні в Сумській області; у співпраці із проєктом IREX Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність.

Конференцію організовано в рамках виконання колективної наукової теми кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Текст у сучасних дослідницьких парадигмах» (ДР №0121 U108213), проєктів ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури,  проєкту IREX «Медіавчительський кампус».

Мета конференції – обговорення актуальних проблем педагогічної майстерності фахівця; обмін педагогічним досвідом щодо викликів, проблем і перспектив розвитку освіти для ХХІ століття; актуальних питань проведення занять в умовах змішаного навчання; формування ключових компетентностей мовної особистості учня/студента; академічної культури і академічної доброчесності особистості в епоху цифрових технологій; медіакультури та інфомедійної грамотності учителя/викладача/учня, надання широкій академічній громаді інформації про хід виконання проєктів кафедри української мови і літератури; презентація і популяризація результатів наукових розвідок аспірантів, докторантів, науково-педагогічних працівників; учителів.

На конференції зареєструвались понад 150 осіб, серед них – 27 докторів наук; 45 кандидатів наук; науковці, докторанти, аспіранти, науково-педагогічні працівники, керівники закладів вищої педагогічної освіти, магістранти, студенти, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, післядипломної педагогічної освіти.

Географія учасників конференції із України: Суми, Сумська область, Київ, Миколаїв, Луцьк, Запоріжжя, Мелітополь, Харків, Слов’янськ, Одеса, Кам’янець-Подільський, Прилуки, Біла Церква, Херсон, Умань, Черкаси, Чернівці, Житомир, Івано-Франкцівськ, а також закордонні учасники  м.Манчестер (Великобританія), Мінськ (Білорусь), Казахстан.

  • Модерували конференцію Семеног Олена, завідувач кафедри української мови СумДПУ імені А.С. Макаренка; Вовк Мирослава, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

У межах конференції відбулась публічна лекція «Україноцентризм в освітній політиці». Лектор – Георгій Філіпчук, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, член Центрального правління, перший заступник голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

На пленарному засіданні було заслухано 18 доповідей. У обговоренні доповідей виступили понад 30 осіб.

У межах програми науково-практичної конференції організовано 3 майстер-класи, а також роботу таких секцій:

Секція 1. Педагогічна майстерність фахівця /учителя у вимірах інноваційних підходів;

Секція 2. Університет-школа: комунікативна взаємодія;

Секція 3. Заняття в умовах змішаного навчання;

Секція 4 Актуальні питання формування ключових компетентностей мовної особистості учня/студента

Секція 5. Актуальні проблеми у галузі лінгвістики і літературознавства;

Секція 6. Інноваційні методики навчання у фаховій підготовці студентів мистецьких спеціальностей;

Секція 7. Академічна культура і академічна доброчесність особистості в епоху цифрових технологій;

Секція 8. Медіакультура та інфомедійна грамотність учителя/викладача/учня.

Відзначимо виступи сейкхолдерів, роботодавців:

  • Баєва Алла, учитель української мови та літератури комунальної установи Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської області, учитель-методист (Дебатний клуб «Медіа&Учень»: плануємо, створюємо, реалізуємо);
  • Тараненко Олена, кандидат філологічних наук, доцент, менеджерка з розбудови потенціалу проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» IREX (Заходи проєкту IREX «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» як формування стійкості до впливів та безпеки в еру інформаційного безладдя);
  • Шарова Тетяна, доктор філологічних наук, професор кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (Академічна доброчесність і академічне письмо: цифровізація та комунікація);
  • Рябуха Алла, начальник Управління державної служби якості освіти в Україні в Сумській області (Підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників – одна з вимог функціонування якісної школи);
  • Лавріненко Олександр, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічноі освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Методика зовнішньої техніки вчителя в умовах організації дистанційного навчання);
  • Жук Михайло, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Як збільшити потенціал фахової мобільності молодого вчителя: можливості проблемно-ресурсного та індикативного-технологічного підходів);
  • Осадченко Інна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, голова ГО «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури» (Психопедагогічні умови створення едукаційного середовища у закладах вищої освіти: проблеми сьогодення українських освітніх реформ);
  • Грона Наталія, доктор педагогічних наук, викладач, голова циклової комісії викладачів української мови і літератури Прилуцького гуманітарного-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка (Підготовка майбутнього вчителя до формування медіакультури в учнів початкових класів); Попова Олена, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри слов'янської філології та журналістики Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Челік Катерина, аспірантка, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського Мультимедійна підтримка роботи над лексико-граматичним матеріалом на початковому етапі вивчення української мови турецькомовними студентами;

Ураховуючи ідеї та пропозиції, висловлені у доповідях, виступах та загальній дискусії, учасниками конференції запропоновано активізувати дослідження актуальних проблем педагогічної майстерності фахівця (вчителя/викладача) в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа»,  Професійного стандарту викладача вищої школи, Професійного стандарту вчителя;  розширити міжрегіональну співпрацю з проблем формування педагогічної майстерності фахівця, академічної культури дослідника в освітньому просторі; наукової та професійної взаємодії педагогів, студентів та аспірантів закладів вищої освіти, педагогічних працівників і керівників закладів загальної середньої освіти з питань інноваційного розвитку освіти; спрямовувати зусилля партнерів конференції на модернізацію освітньо-професійних програм, удосконалення програмних результатів навчання відповідно до актуальних потреб ринку праці, академічної мобільності, працевлаштування випускників ЗВО.

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15
Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23

viber b306d telegram 357e7

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню