Previous Next

ХVІI З’їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства

В рамках наукових заходів ХVІI З’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства з міжнародною участю, який відбувся 14-16 листопада 2019 року в місті Полтаві на базі Української медичної стоматологічної академії, 15 листопада 2019 року проведено науковий симпозіум «Громадське здоров’я в Україні: досягнення, проблеми та перспективи».

Викладачі кафедри медико-біологічних основ фізичної культури НН інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка взяли активну участь у роботі  симпозіуму. З доповіддю «Медико-психолого-соціальний супровід формування здорового способу життя молоді» на пленарному засіданні виступила завідувач кафедри МБОФК І. О. Калиниченко. Результати наукових дослідженні представили викладачі кафедри: «До проблеми гігієни зорового аналізатора молодших школярів» (к. психол. н., доцент кафедри Г. Л. Заікіна), «Перспективи розвитку громадського здоров’я молоді» (к. б. н., доцент кафедри Г. О. Латіна), «Актуальність дослідження показників фізичного розвитку дітей в умовах нової української школи» (аспірант А. С. Колесник). Симпозіум відбувся за організаційної підтримки і активної участі науковців ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України», Національного університету «Острозька академія», ГО «Українська Асоціація громадського здоров’я».


Надрукувати   E-mail