Previous Next

Міжнародна монографія з інноваційного розвитку

У видавництві Agenda Publishing House (Лондон, Великобританія) під редакцією професора Талліннського технологічного університету Ольги Прокопенко та доцента кафедри бізнес-економіки та адміністрування СумДПУ Віталія Омельяненка вийшла друком монографія «NATIONAL DEVELOPMENT GOALS: INNOVATION FRAMEWORK».

У монографії розкрито теоретичні та прикладні основи розробки інноваційної політики на мікро- та макрорівнях економіки; досліджено сучасний стан та напрями удосконалення системи неперервної освіти з урахуванням зарубіжного досвіду; проаналізовано вплив людського капіталу на інноваційний розвиток; досліджено методологію та організацію зеленого туризму.

Видання монографії є результатом виконання під керівництвом Омельяненка В.А. держбюджетного наукового проекту молодих вчених (Україна) та гранту Archimedes Foundation (Естонія).

До авторського колективу монографії увійшли вчені та практики з Естонії, Польщі та України.

З електронною версією монографії можна буде ознайомитись у електронному репозитарії СумДПУ.


Надрукувати   E-mail