Новини

Міжуніверситетська науково-дослідна лабораторія сучасних технологій навчання іноземних мов і культур розпочала проведення гостьових лекцій

У межах наукової співпраці на віртуальному майданчику Міжуніверситетської науково-дослідної лабораторії сучасних технологій навчання іноземних мов і культур кафедри англійської філології та лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка відбулася гостьова онлайн-лекція к.пед.н., доцента Подосиннікової Г.І.

«Інтерактивна технологія «кіноклуб учителя іноземної мови» (The interactive teaching technology “Future Foreign Language Teacher’s Film Club”) для здобувачів освіти кафедри педагогіки, методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету – ОП першого (бакалаврського) рівня «Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (англійська мова і друга західноєвропейська мова)»; другого (магістерського) рівня «Викладання європейських мов на основі комбінованих технологій (англійська та друга західноєвропейська мова)» та третього (освітньо-наукового) рівня "Сучасні наукові освітні студії: педагогіка, методика навчання іноземних мов і культур, наукова англійська мова" зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки під керівництвом завідувача кафедри, д.пед.н., проф. В.В.Черниш.

Лектор: Ганна Ігорівна Подосиннікова, к.пед.н., доц., доцент кафедри англійської філології та лінгводидактики, керівник Міжуніверситетської науково-дослідної лабораторії сучасних технологій навчання іноземних мов і культур СумДПУ імені А.С.Макаренка.

Модератор: Валентина Василівна Черниш, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету.

Міжуніверситетська науково-дослідна лабораторія сучасних технологій навчання іноземних мов і культур об’єднує широке коло дослідників із різних університетів України, які працюють за науковою спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови.

Після зустрічі на онлайн занятті-тренінгу методичної майстерні «English Teacher’s Film Club», який організували для студентів, аспірантів, викладачів СумДПУ імені А.С.Макаренка та КНЛУ Міжуніверситетська науково-дослідна лабораторія сучасних технологій навчання іноземних мов і культур та її структурний підрозділ Студентська наукова лабораторія методики навчання іноземних мов і культур (керівник – к.пед.н., доцент Г.І.Подосиннікова) кафедри англійської філології та лінгводидактики факультету іноземної та слов’янської філології, гості з КНЛУ захотіли дізнатися про методичні засади цієї цікавої навчальної технології.

Тож на онлайн лекції здобувачі освіти КНЛУ (студенти бакалаврату та магістратури спеціальності 014 Освіта, а також аспіранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки) ознайомилися з розробленою Г.І.Подосинніковою методикою: інтерактивною навчальною технологією «кіноклуб вчителя іноземної мови» («Foreign Language Teacher’s Film Club»), яка спрямована на формування професійної компетентності майбутніх учителів і викладачів англійської мови, та її різновидом – інтерактивною технологією «іншомовний кіноклуб» («Foreign Language Film Club»), яка втілюється за авторською методикою на заняттях-тренінгах з метою комплексного удосконалення професійно-методичної та іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів / викладачів англійської мови.

Лектор запропонувала студентам яскраву презентацію-візуалізацію, яка допомогла розкрити теоретичні засади технології, її характерні риси, переваги та труднощі, обговорити принципи та процедури відбору фільмів і фрагментів, мету та зміст етапів реалізації кіноклубу, характер вправ і прийомів, а також ознайомитися з прикладами фрагментів фільмів і завдань.

На лекції панувала дружня невимушена атмосфера професійного спілкування, у який присутні обговорили можливості практичного використання інтерактивної технології «кіноклуб вчителя іноземної мови» та «іншомовний кіноклуб» в закладах вищої освіти, базовій і профільній школі.

Здобувачі освіти КНЛУ відзначили актуальність лекції, мотивуючий потенціал, оригінальність і ґрунтовність розробленої Г.І.Подосинніковою технології, професійне і докладне висвітлення проблеми. Майбутні учителі англійської мови щиро подякували лекторові та висловили бажання брати участь у роботі методичної майстерні «English Teacher’s Film Club» Студентської наукової лабораторії методики навчання іноземних мов і культур СумДПУ імені А.С.Макаренка.

Дякуємо усім учасникам заходу за творчу науково-методичну співпрацю!

Сподіваємось, що практика проведення гостьових лекцій науковцями лабораторії буде продовжена у майбутньому.

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Факс: (0542) 22-15-17
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: [email protected]
Тел.: +38 (0542) 68-59-15
Моб. (Lifecell): +38 (093) 256-67-28

viber b306d telegram 357e7 whatsapp 70ad0

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню