Previous Next

«Національна самобутність української літератури»

Упродовж кількох років на факультеті іноземної та слов’янської філології під керівництвом проф. Горболіс Л. М. діє науковий гурток «Національна самобутність української літератури», де обговорюються актуальні питання української літератури, пов'язані з особливостями художнього освоєння своєрідності творів українського письменства на різних рівнях організації текстів.

Доповіді, коло питань, що обговорюють учасники проблемної групи, пов'язані з тематикою їх наукових досліджень (курсових, кваліфікаційних робіт). У вересні 2020 року на настановному засіданні обрано тематику виступів, означено коло організаційних питань. У першому півріччі 2020-2021 н. р. заслухано виступи Симончук А. «Національне і деструктивне в художньому доробку Сергія Жадана», Ващенко І. «Проблеми національної історії в українській драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст.», Ворожбит Т. «Герої-самітники у романах Галини Пагутяк: етноментальне прочитання», Гончаренко Л. «Образ інтелігента в прозі Івана Франка». На засіданнях наукового гуртка студенти обговорюють публікаційні новинки, дискутують, отримують поради щодо участі в наукових конференціях, публікації наукових статей. На січневому засідання гуртківці порушували питання підготовки статей до друку (тематика, змістове наповнення, технічне оформлення тощо).


Надрукувати   E-mail