Previous Next

Науково-педагогічне стажування на базі Університету природничих наук у Любліні (Республіка Польща)

З 16 листопада 2020 року по 28 грудня 2020 року на базі Університету природничих наук у Любліні (Республіка Польща) науково-педагогічні працівники природничо-географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка пройшли науково-педагогічне стажування «Ефективні методики викладання у галузі біології, екології, географії, геології, хімії та фізики».

У стажуванні взяли участь:

Вакал Анатолій Петрович – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної біології та екології, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

Корнус Олеся Григорівна – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та регіональної географії, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

Міронець Людмила Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан природничо-географічного факультету, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

Москаленко Микола Павлович – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної біології та екології, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

Торяник Валентина Миколаївна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної біології та екології, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

Усі учасники стажування повністю виконали навчальний план науково-педагогічного стажування (6 кредитів (180 годин)) та отримали сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.


Надрукувати   E-mail