Новини

Навчальна практика з географії – навчання через дослідження

Майбутній географ має володіти «інстинктом місцевості». Відомий географ М.М. Баранський писав, що для отримання практичних умінь і навичок «потрібний живий показ на практиці», а «географія – це не підручник географії, а саме життя».

Навчальна практика з географії має на меті закріплення  теоретичних знань, практичних умінь і навичок, що отримані студентами під час аудиторних занять, оволодіння методами польових досліджень, формування у студентів географічного мислення та встановлення закономірностей і причинно-наслідкових  зв’язків між різними процесами і явищами.

Природні об’єкти є яскравими наочними посібниками. Одним із таких об’єктів є Могрицький ландшафтний заказник місцевого значення (с. Могриця Сумського району), який 16 червня відвідали студенти 722 групи спеціальності 106 Географія в межах навчальної практики з географії, а саме геоморфології. На природних та штучних відслоненнях крейди, де можна зібрати різноманітний палеонтологічний матеріал: скам’янілі корали, плечоногі, черевоногі, двостулкові та головоногі молюски, морські їжаки, зуби акул студенти вдосконалили практичні навички та вміння опису відслонення, відібрали палеонтологічні зразки і зразки гірських порід та ідентифікували їх, відтворили палеогеографічні умови минулих геологічних епох. Також здобувачі вищої освіти закріпили теоретичні знання про сучасні фізико-географічні процеси: простежили усі стадії утворення ярів, описали елементи долини річки Псел, вивчили зсувні та карстові процеси. Окрім візуального спостереження, здійснили морфометричні дослідження форм рельєфу та виявили причинно-наслідкові зв’язки між різними процесами та явищами.

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: [email protected]
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
Моб. (Lifecell): +38 (093) 256-67-28,
                        +38 (099) 601-07-23

viber b306d telegram 357e7 whatsapp 70ad0

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню