Previous Next

Новий посібник для студентів- майбутніх учителів англійської мови

Зустрічайте подарунок для студентів нашого факультету - майбутніх учителів англійської мови!

Новий навчальний посібник On the Move: English for Sophomores : навч. посібн. з практичного курсу англ. мови для студ. закладів вищої освіти 2-го року навчання. - результат спільної праці викладачів кафедри практики англійської мови Факультету іноземної та слов'янської філології Коробової Ю.В., Коваленко С.М., Давидової Т.В., Свердленко О.А. та Подосиннікової Г.І. (кафедра германської філології). Посібник охоплює такі розмовні теми: «Вибір професії. Педагогічна освіта», «Здоров’я людини», «Спорт та здоровий спосіб життя», «Україна. Захист навколишнього середовища», «Театральне мистецтво» та «Подорожі. Туризм. Екотуризм». Кожний розділ складається з блоку матеріалу для формування лексичної компетентності (Vocabulary), текстів і завдань для формування компетентності у читанні (Reading) та аудіюванні (Listening), завдань для формування компетентності у говорінні (Speaking) та писемному мовленні (Writing), завдань для формування англомовної професійної комунікативної компетентності (Try Your Hand at Teaching), а також завдань для самостійної роботи та самопервірки (Language in Use: Check Yourself). Завдання посібника також можна рекомендувати для студентів старших курсів заочної форми навчання. Матеріали і професійно орієнтовані завдання посібника сприяють підвищенню ефективності професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів англійської мови, стимулюють розвиток їх пізнавальних інтересів і підтримують мотивацію до вивчення англійської мови. Сподіваємось, що матеріали навчального посібника допоможуть майбутнім учителям англійської мови ефективно підготуватися до здійснення професійної діяльності!


Надрукувати   E-mail