Previous Next

Он-лайн консультація для слухачів Сумського територіального відділення МАН

21 листопада 2020 року в рамках навчальної сесії для слухачів Малої академії наук України (відділення «Науки про Землю», секції «географія та ландшафтознавство», «метеорологія та кліматологія», «гідрологія», «геологія та мінералогія») кандидат географічних наук, доцент кафедри загальної та регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка Сюткін С.І. провів дистанційну консультацію.

Під час цієї зустрічі були обговорені актуальні проблеми аргументованого вибору теми і формулювання мети науково-дослідницької роботи; висвітлені особливості формування теоретико-методичних засад географічних досліджень; наголошена потреба створення надійної інформаційно-статистичної бази та правильного вибору методів обробки зібраних даних; підкреслена важливість коректної інтерпретації отриманих результатів. Учасники конференції отримали вичерпні відповіді на свої питання. З метою підвищення рівня апробації основних положень дослідницьких робіт для учасників конкурсу-захисту були поширені інформаційний лист та додаткова інформація щодо умов подання матеріалів на І Всеукраїнську заочну наукову конференцію «Освітні виміри природничих наук», яка відбудеться 8 грудня 2020 року на базі природничо-географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка.


Надрукувати   E-mail