Previous Next

Онлайн-засідання наукового студентського гуртка «Академічна культура дослідника»

Проведено за ініціативою магістрантів.

На онлайн-засіданні наукового студентського гуртка «Академічна культура дослідника» (30 березня 2020 року, магістранти 252 групи факультету іноземної та слов'янської філології СумДПУ імені А. С. Макаренка) обговорювали питання академічної доброчесності: законодавче забезпечення (у Законі «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу освіту»); основні види порушень академічної доброчесності: плагіат, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, необ’єктивне оцінювання та ін.

Спонукали до такого обговорення фахівці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, які провели важливий для магістрантів вебінар «Академічна доброчесність: особливості роботи антиплагіатної програми StrikePlagiarism». https://www.facebook.com/ipood.napn/posts/2874210795959416?__tn__=K-R

Нас зацікавили також Infobulletin інформаційні бюлетені «Академічна доброчесність» https://saiup.org.ua/resursy/seriya-infobyuleteniv-akademichna-dobrochesnist/, в яких пропонуються відповіді на багато запитань щодо доброчесності у навчанні чи науковій діяльності, а також інтерактивні завдання з питань академічної доброчесності, які пропонуються в методичних матеріалах «Виховуємо академічну доброчесність в школі» (автори – Н. Шліхта та І. Шліхта) https://saiup.org.ua/resursy/metodychni-vkazivky-dlya-vchyteliv-vyhovuyemo-akademichnu-dobrochesnist-v-shkoli/.

У СумДПУ імені А. С. Макаренка теж функціонує комісія з питань етики і академічної доброчесності, функція якої – розглядати звернення/підозри щодо порушень академічної доброчесності на рівні закладу вищої освіти.

До засідання було залучено аспірантів Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка в рамках курсів "Наукова українська мова", «Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід», а також керівника Центру забезпечення якості вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка М.Ячменик.

Обговорювали питання щодо сприяння формуванню академічної доброчесності в університеті; забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників Університету і здобувачів вищої освіти; а також участі у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД», конференція відбудеться в режимі онлайн 14-15 травня 2020 року на базі кафедр української мови і літератури, педагогіки та інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.


Надрукувати   E-mail