Новини

Попередній захист кваліфікаційних робіт за ОС «Магістр» студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія)

З 17.11.2021 р. по 23.11.2021 р. на кафедрі логопедії ННІФК у форматі онлайн відбувся попередній захист кваліфікаційних  робіт  за ОС «Магістр»  студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності
016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія).

Попередній захист покликаний реально оцінити рівень підготовки студента.

Кожен здобувач вищої освіти мав змогу представити своє наукове дослідження. Викладачами кафедри (к. пед. н., проф. Кравченко А. І.,
к. пед. н., доц. Мороз Л. В., к. пед. н., доц. Зелінською-Любченко К. О.,  
к. пед. н., ст. викл. Ласточкіною О. В., к. пед. н., ст. викл. Стаховою Л. Л.,
к. псих. н., ст. викл. Харченко Т. Г.) були надані зауваження та  методичні рекомендації до подальшої роботи.   

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Факс: (0542) 22-15-17
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: [email protected]
Тел.: +38 (0542) 68-59-15
Моб. (Lifecell): +38 (093) 256-67-28

viber b306d telegram 357e7 whatsapp 70ad0

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню