Previous Next

Розширене засідання кафедр української мови і літератури, практики англійської мови, експертної ради стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти

18 листопада 2020 року відбулось розширене засідання кафедр української мови і літератури, практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, експертної ради стейкхолдерів за освітньо-професійною програмою 014 Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова), здобувачів вищої освіти, представників роботодавців.

На засіданні розглянули питання підготовки вчителів української мови в умовах реалізації Нової української школи, експертний висновок та рекомендації галузевої експертної ради з подальшого удосконалення освітньої програми 014 Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова). Галузева рада відзначає, що унікальність освітньої програми полягає у використанні мультидисциплінарного підходу до підготовки здобувачів вищої освіти через поєднання двох спеціальностей «Середня освіта (Українська мова і література)» і «Середня освіта (Мова і література (англійська)», що значно підвищує конкурентоспроможність фахівців на сучасному ринку освітніх послуг і сприяє тенденції до євроінтеграції й розвитку міжкультурних зв’язків з країнами ЄС. У ЗВО функціонує експертна рада стейкхолдерів; роботодавці активно залучаються до проведення круглих столів, семінарів, майстер-класів, вебінарів, бінарних занять, засідань випускової та профільних кафедри, засідань ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури СумДПУ імені А.С.Макаренка.

Спільно було обговорено, зокрема, рекомендації галузевої експертної ради, що будуть враховані найближчим часом: акцент на підготовці вчителів української мови і літератури для профільної школи; розширити коло стейкхолдерів через залучення іноземних фахівців (директорів шкіл тощо); увідповіднити кількість годин, виділених на самостійну роботу здобувачів вищої освіти з ОК навчального плану, із положеннями університету та рекомендаціями МОН України; розширювати можливості щодо участі здобувачів вищої освіти в програмах академічної мобільності, неформальній освіті тощо; продовжувати репрезентацію науково-педагогічному загалу кращих практик упровадження принципів академічної доброчесності під час організації освітнього процесу; було обговорено також інші рекомендації.

Активну участь в обговоренні взяли унауково-педагогічні працівники, гарант ОПП 014 Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) Семеног Олена Миколаївна, завідувач кафедри української мови і літератури, доктор педагогічних наук, професор; Кириленко Надія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент; Герман Вікторія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент; Горболіс Лариса Михайлівна, доктор філологічних наук, професор; Громова Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Рудь Ольга Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, один із розробників ОПП Баєва Алла Василівна, вчителька української мови і літератури Комунальної установи Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської області; експертна рада стейкхолдерів: Закорко Вікторія Вікторівна, директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників Сумської міської ради, Омельчук Сергій Аркадійович, перший проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор; Симоненко Тетяна Володимирівна - завідувач кафедри методики навчання стилістики культури української мови Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор; Коваленко Андрій Миколайович, декан факультету іноземної та слов'янської філології, кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; Юлія Володимирівна Коробова, старший викладач кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, магістранти Аліна Зякун, Вікторія Лисянська.


Надрукувати   E-mail