Previous Next

Шлях до академічної досконалості

Протягом лекційного тижня (02-05.09.2020 р.) викладачі-куратори кафедри загальної та регіональної географії провели в усіх академічних групах спеціальностей 106 Географія та 014 Середня освіта (Географія) кураторські години, на яких обговорили Кодекс академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Студенти ознайомилися з політикою академічної доброчесності, з принципами і нормами професійної етики в освітній та науковій діяльності, як невід’ємними складовими корпоративної культури. Студенти дізналися про порядок перевірки наукових робіт на плагіат в університеті та про відповідальність за порушення норм академічної доброчесності. За результатами зустрічей відбулося підписання здобувачами освіти Декларацій про академічну доброчесність.


Надрукувати   E-mail