Previous Next

Участь СумДПУ в програмі подвійних дипломів

Магістрант права ННІ історії та філософії Володимир Сема, що бере участь у програмі подвійних дипломів, протягом двох тижнів проходив навчання у Варненському вільному університеті ім. Чорноризця Храбра (Varna Free University, Болгарія).

Магістерська програма «Міжнародне право та національна безпека», яка реалізується кафедрою права та методики викладання правознавства, має на меті підготовку високопрофесійних юристів-міжнародників, які досконало володіють і застосовують законодавство різних країн для захисту прав українських громадян поза межами України, в міжнародних організаціях, а також представляють інтереси зарубіжних фірм, іноземних громадян в Україні, захищають інтереси нашої держави на міжнародному рівні.

В університеті розроблений алгоритм навчання та зарахування кредитів відповідно до Європейської системи перезарахування кредитів ECTS, що дає можливість студентам, навчаючись у СумДПУ, отримати ще один диплом країни ЄС.

Окрім цього навчання за програмою подвійного диплому відкриває такі можливості для наших студентів, як: відвідування лекцій провідних професорів Європи, участь у спільних дослідницьких, а також освітніх програмах; можливість одержання додаткових знань у суміжних галузях науки, професійних напрямів, спеціалізацій; набуття досвіду перебування в умовах практико-орієнтованого навчання з використанням сучасного технічного оснащення у навчальних аудиторіях, лабораторіях, наукових центрах; підвищення рівня володіння іноземними мовами; можливість ознайомлення з культурою та традиціями інших країн.

Отримання міжнародно визнаного диплому уможливлює працевлаштування за кордоном без підтвердження диплома.

Ця програма – реальний внесок СумДПУ імені А.С. Макаренка в інтернаціоналізацію освіти, яка багато в чому зумовлює конкурентоспроможність випускників і може вивести освіту в країні на принципово новий рівень, що так необхідно зараз.


Надрукувати   E-mail

Інші статті