Previous Next

Університет – школа – педагогічний коледж: комунікативна взаємодія

Така тема круглого столу, в якому взяли участь зав.кафедри СумДПУ імені А.С. Макаренка Семеног О.М., а також фахівці Луцького педагогічного коледжу: директор, заслужений працівник освіти України, канд. пед. наук П.Бойчук, заступник директора з навчальної роботи Н.Борбич, декан факультету початкової освіти та фізичної культури О.Фаст, викладач кафедри української мови і літератури.

Луцький педагогічний коледж – один із провідних закладів освіти Волині. У коледжі здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», ліцензовано спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика», «Дошкільне виховання», відкрито заочну форму навчання за спеціальністю «Початкове навчання» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»). Кафедра української мови забезпечує українськомовну підготовку студентів, формування мовно-мовленнєвої компетентності здобувачів освіти.


Надрукувати   E-mail