«Вчимося навчати німецької» (DLL – Deutsch Lehren Lernen)

«Вчимося навчати німецької» (DLL – Deutsch Lehren Lernen)

04.11.2019 року на базі Гете-Інституту (Goethe-Institut) відбувся Всеукраїнський семінар для викладачів німецької мови вищих навчальних закладів педагогічного спрямування.

У зв’язку зі зміною вимог до кваліфікації вчителів і викладачів німецької мови в усьому світі Гете-Інститут розробив нову міжнародну програму «Вчимося навчати німецької» (DLL- Deutsch Lehren Lernen), яка направлена на підвищення кваліфікації вчителів і викладачів німецької мови як іноземної та ґрунтується на сучасних досягненнях дидактики та методики викладання німецької мови. Тому, метою заходу стало актуалізація та розширення знань, отриманих під час професійного навчання, подальший розвиток методичної компетенції та оволодіння додатковою кваліфікацією.

У роботі семінару взяли участь науковці Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, а саме: завідувач кафедри германської філології, проф., докт. філ. н. Школяренко В.І., завідувач кафедри теорії та практики романо-германських мов к.п.н., доц. Солощенко В. М. та викладачі Шевцова Н. О., Шевченко О. О. факультету іноземної та слов’янської філології.

Результатом семінару стало розроблення спільних заходів між Гете-Інститутом та кафедрою германської філології та кафедрою теорії та практики романо-германських мов факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка щодо інтеграції методико-дидактичної інтернет-платформи (DLL) Гете-Інституту у навчальний процес майбутній вчителів іноземної мови. Після успішного завершення навчального курсу DLL студенти вищу отримують сертифікат Гете-Інституту в Україні, що підтверджує їх професійну кваліфікацію як викладачів іноземної (німецької) мови. Цей сертифікат має міжнародний стандарт та надає право викладати німецьку мову в Україні та світі.


Надрукувати   E-mail

Інші статті