Previous Next

“Впровадження медійної грамотності у практику навчання англійської мови у 21 столітті”

22-23 листопада 2019 року викладачі факультету іноземної та слов’янської філології (кафедри германської філології та кафедри практики англійської мови) взяли участь у науково-практичній конференції (американському інституті) “Впровадження медійної грамотності у практику навчання англійської мови у 21 столітті” (“Incorporating Media Literacy in English Language Teaching and Learning in the 21st Century”), який проходив на базі Сумського державного університету за фінансової підтримки Посольства США в Україні.

Ініціатором зазначеного заходу виступила стипендіат Державного департаменту США (English Language Fellow Program), американський фахівець, магістр з викладання англійської мови як іноземної, викладач кафедри германської філології Сумського державного педагогічного університету Венді А. Фінлейсон (Wendy A. Finlayson).

До організації заходу залучилися викладачі кафедри іноземних мов Навчально-наукового інституту бізнес-технологій УАБС СумДУ та Ресурсний центр професійного розвитку вчителів англійської мови факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Основними напрямами роботи конференції стали:

  1. Медійна грамотність та критичне мислення як уміння 21 століття.
  2. Формування здатності розрізняти правдиву та фейкову інформацію в медіа ресурсах.
  3. Вплив медіа на гендерну та національно-культурну картину світу.
  4. Шляхи протистояння упередженій подачі інформації в медіа просторі.
  5. Розвиток недійної грамотності та критичного мислення у навчанні англійської мови.

Протягом двох днів активної роботи американські та українські фахівці обговорили технології та інструменти, які дозволять ефективно використовувати можливості нового медійного світу, а також переосмислити існуючі методи викладання та сформувати нові підходи, у яких медійна грамотність і критичне мислення посідатимуть стрижневе місце.

Всі учасники конференції дякують організаторам і тренерам за цікавий та змістовний захід і нові ідеї.


Надрукувати   E-mail